Museumsleder til Museerne Helsingør

Ansøgningsfrist: 05-11-2023

Museerne Helsingør søger en visionær og kreativ museumsleder med fokus på formidling.

Museerne Helsingør er et statsanerkendt museum, der består af tre udstillingssteder: Bymuseet, Skibsklarerergaarden og Værftsmuseet, samt formidling i det offentlige byrum i den historiske bykerne. Bymuseet har til huse på Kulturværftet – i en smuk bygning med en betagende udsigt over Øresund.

Helsingør Kommune søger en visionær museumsleder, der kan gå forrest som et fagligt fyrtårn og sætte retning – og samtidig understøtte, sparre med og løfte de fagligt dygtige medarbejdere.  

Museumslederen skal være en samlende figur, der viser tillid, delegerer, inspirerer og inddrager medarbejderne, og som samtidig kan være en tydelig aktør i samspillet med kommunens øvrige kulturinstitutioner, herunder særligt Biblioteket og Kulturhuset, der også ligger på Kulturværftet.      

Museerne

Museerne Helsingør er en væsentlig del af det samlede kulturområde i Helsingør Kommune, hvor kulturen er et højt profileret indsatsområde, der spiller tæt sammen med erhverv, turisme og muligheden for et aktivt fritidsliv. Museet har 6 fastansatte medarbejdere, 6-7 timelønnede og et stort antal frivillige samt et budget på ca. 4,7 mio. kr.

Udover udstillingsstederne er museet ansvarlig for både et lokalhistorisk arkiv og et stadsarkiv. Museet blev grundlagt i 1911 og har i dag en samling bestående af over 46.000 museumsgenstande, 1.100 hyldemeter arkivalsk materiale samt ca. 160.000 fotos, grafik, kort- og tegninger.

Opgaven

Museumslederen har det overordnede ansvar for ledelse, drift og udvikling af Museerne Helsingør med alt, hvad det indebærer. Den nye leder skal være garant for, at alle opgaver inden for museums-lovens fem museumssøjler – indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning – løses med den fornødne og forventede kvalitet. Det forventes, at den nye leder i særlig grad har fokus på de visionære elementer og et skarpt blik for formidlingsopgaven.

Museerne står i dag et godt sted med politisk opbakning, en stærk organisation, stigende besøgstal og prisbelønnet formidling. Den nye leder har en vigtig opgave i at tage museerne til det næste niveau og sikre, at institutionen spiller sammen med og understøtter kommunens overordnede mål og ambitioner på kultur- og turismeområdet.

Der er sat en tydelig retning for Museerne Helsingør, som både gives af kommunens overordnede kulturpolitik og Vision 2030, en strategiplan og en handlingsplan for museerne samt en politisk beslutning i Byrådet om at flytte Bymuseet ind på Biblioteket i attraktive rammer på Helsingørs Kulturhavn med udsigt til Kronborg og med ca. 850.000 besøgende i bygningen årligt.

En højt prioriteret strategisk opgave er at realisere potentialerne i de nye fælles muligheder, der er skabt ved, at Museerne og Biblioteket nu begge har til huse i fælles fysiske rammer på Kulturværftet. Det kræver et tydeligt indholdsmæssigt, organisatorisk og ledelsesmæssigt fokus af den nye leder, at udvikle stærkere kulturtilbud til borgerne i samarbejdet med Biblioteket, hvor de mulige synergier udnyttes til fulde, og der er fokus på nyskabende tiltag, dannelse og oplevelser for gæsterne. 

At Kulturhuset med lokalt spillested m.v. ligeledes har til huse på Kulturværftet giver kun yderligere muligheder for at skabe spændende oplevelser på tværs af de tre kulturinstitutioner. Den nye leder har en vigtig opgave i at være med til at konkretisere indsatser i samspil med mange interessenter.  

Se mere om opgaver i stillings- og kompetenceprofilen.

Kompetencer

Du brænder igennem som en visionær og passioneret leder med et stærkt udviklingsfokus og kommerciel forståelse, og du er en holdspiller med en relevant akademisk uddannelse.

Erfaringer fra museum eller anden oplevelsesattraktion er et plus, og det forventes, at du har en grundlæggende forståelse for de fem museumssøjler.

Det faglige afsæt kombineret med relevante erfaringer er vigtigt, da du selv skal kunne bidrage til formidling og løsning af konkrete opgaver med den fornødne faglige kompetence.

Du har ledelsesmæssige erfaringer eller et tydeligt talent for ledelse.

Endelig vil erfaring med fundraising, ledelse af og samarbejde med frivillige og erfaring med økonomistyring og budgettering være en fordel. 

Ledelsesmæssig tilgang:

 • En samlende figur med tydelige ledelsesværdier – der kan lede både formelt og uformelt.
 • Dygtig kommunikator både skriftligt og mundtligt, og som kan formidle internt og eksternt.
 • Kan lede både opad, udad og nedad.
 • Transparent åben og tydelig leder, der er anerkendende, involverende og lyttende.
 • Tillidsvækkende og tillidsfuld leder, der kan engagere, begejstre, motivere og skabe følgeskab.
 • Tydelig ambassadør for Museerne Helsingør; én der stiller sig forrest og inspirerer.
 • Strategisk stærk med blik for helheden og en sikker økonomistyring.

Udvalgte personlige kompetencer:

 • Kreativ og formidlingsorienteret – ser muligheder i nye former for formidling, også i det offentlige rum.
 • Visionær og innovativ med blik for nye tendenser. 
 • Gode samarbejdsevner internt og eksternt – evner at opbygge og vedligeholde netværk.
 • Handlingsorienteret med fokus på implementering, eksekvering og opfølgning.
 • Solid faglig og personlig integritet.
 • Politisk forståelse.
 • Ambitiøs og engageret på organisationens og egne vegne.

Du kan læse mere om vores forventninger i den uddybende stillings- og kompetenceprofil

Ansøgning

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

Ansøgningsfrist: 5. november 2023 kl. 23.59.  

Kontakt gerne Lars Bo Pedersen, MUUSMANN A/S tlf.: 40 22 87 18 eller Morten Østergaard, leder af Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse, tlf.: 29 46 00 31.

Søg stillingen

Publiceret:
05/10/2023