Årsmøde i Strategisk Forum, arkæologi

Årsmøde i Strategisk Forum, arkæologi

Strategisk Forums årsmøde samt workshop og orientering ved ODM’s arkæologiske udvalg.

Program:

9.30 – 10.00: Ankomst og kaffe

10.00-12.00: Strategisk Forums årsmøde

 1. Velkomst
 2. Opfølgning på spørgeskema og drøftelse af, hvad vi gør herfra.
 3. Strategi for kogestensgruber.
 4. Open Call (dvs. punkter emner, som evt. kommer fra deltagerne på mødet)
 5. Materiel proveniens. Opfølgning på museernes arbejde med dette siden sidste års møde i Odense.
 6. evt.

12.00 – 13.00 Frokost

13.30 – 14.00: Mellem big data og aktivisme: Citizen science som metode (oplæg ved Andres Dobat)

14.00 – 14.30: Opsamling af perspektiver på Citizen science og samskabelse i dansk museumsarkæologi (gruppearbejde og diskussion – samtidigt
kaffepause)
14.30 – 15.30: Citizen science cases i DK (5 minutter projektpræsentationer)

 • Borgerudgravninger (Lene Høst-Madsen/Mette Maes Jensen, Skanderborg Museum)
 • Harja (Glenn Abramsson, Harja)
 • Tidslinjen – Anvendt Arkæologi i Køge Nord (Anna Beck, Museum Sydøstdanmark)
 • Next Generation Lab (Luise Ørsted Brandt/Marie Rathcke
  Lillemark, Statens Naturhistoriske Museum/Globe Institute)
 • Egtvedpigens jubilæumsår (Katrine Balsgaard Juul)
 • Undervandsarkæologi, dykkerklubber og Citizen Science (Christian Heiberg Thomsen, Langelands Museum)

15.30 – 16.00: Paneldiskussion om muligheder og begrænsninger i citizen science for
dansk museumsarkæologi (alle oplægsholder er del af panelet)

Praktisk information:

Maks 2 deltagere fra hver arkæologiske enhed.

Kontaktpersoner:

ODM’ arkæologiske udvalg: Mads Thagård Runge, +45 2090 1327, mtr@odense.dk

Strategisk Forum: Kasper Høhling Søsted, +45 5121 2950, khs@museumlollandfalster.dk

Dato:

11. dec. 2023
09:30 - 16:00

Sted:

Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten

Målgruppe:

Medlemmer af Strategisk Forum, arkæologi

Tilmeldingsfrist:

04/12/2023

Priser:

400 kr.