Chefnetværksmøde 2023 – online

Chefnetværksmøde 2023 – online

Den 16. maj 2023 kl. 9.30 holder chefnetværket onlinemøde med museumsreformen i centrum, hvor ODM’s forperson, Claus K. Jensen, opdaterer med seneste nyt.

Torsdag den 25. april offentliggjorde kulturministeren såvel kommissorium som sammensætning af den arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til museumsreformen. Du kan læse kommissoriet her og se arbejdsgruppen her. Claus K. Jensen deltager i arbejdsgruppen efter indstilling fra ODM.

Arbejdsgruppen har sit første møde tirsdag d. 9. maj i Kulturministeriet – og herefter følger en intens proces hen over sommeren.

ODM’s forperson Claus Kjeld Jensen udtalte i forbindelse med offentliggørelse af kommissorium og arbejdsgruppe:

”Både kommissorium og arbejdsgruppe giver os grund til optimisme, og ODM går fortrøstningsfuldt ind i den kommende proces. Vi har som branche ønsket en sådan udredning længe – og nu sker det. Der lægges op til, at arbejdsgruppen skal se på opgavevaretagelsen for alle de museer, der er omfattet af museumsloven, også de statslige, før vi skal tale økonomi. Det vil jeg gerne kvittere for, at ministeren har taget med. Jeg noterer mig også, at sammensætningen af arbejdsgruppen inkluderer en række gode folk med forstand på museer, kommuner og oplevelsesøkonomi, så det kan vi bestemt ikke være utilfredse med. Vi forventer og tror på, at midlerne til museerne øges, når vi har et endeligt resultat af udredningen. Og indtil da ser vi frem til at medvirke til at løse denne særdeles komplekse opgave.” 

Chefnetværksmødet 2024

Chefnetværksmødet 2024 bliver den 15.-16. januar 2024, som foregår på Comwell Kongebrogaarden i Middelfart.

Dato:

16. maj 2023
09:30 - 11:00

Sted:

Online

Tilmeldingsfrist:

08/05/2023

Priser:

00 DKK