Kom i gang med værdiredningsplaner

Kom i gang med værdiredningsplaner

Hvad er en værdiredningsplan og hvordan kommer man i gang med at udarbejde den – hvem skal inddrages, og hvad skal der konkret gøres? På dette kursus får du en A-Z-introduktion til at udarbejde en værdiredningsplan for dit museum.

Temaer

En værdiredningsplan er en selvstændig plan under beredskabsplanen. Den er en konkret fysisk plan, der via oversigtskort og klare skriftlige instrukser kommunikerer, hvad der skal reddes og hvordan, hvis samlingen trues af for eksempel brand- og vandskade.

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at museerne har værdiredningsplaner, og ved særudstillinger og indlån kan værdiredningsplaner være et decideret krav. Og lige så vigtigt – den præventive indsats i samlingsarbejdet er i længden altid den billigste indsats: Ved at være forberedt på brand, vand m.m. har museet de bedste forudsætninger for at redde mest muligt, hvis ulykken indtræffer.

Udbytte

Kurset giver viden om og konkret indføring i, hvad værdiredningsplanen skal kunne, og hvordan man helt praktisk udarbejder sin værdiredningsplan – fra udvælgelsen af genstande til den færdige plan.

Du får viden om og praktisk indføring i:
  • Hvad er en værdiredningsplan – og hvordan indgår den i museets øvrige beredskabsplan?
  • Hvordan kommer man i gang med at udarbejde sin værdiredningsplan – hvem skal inddrages, og hvad skal der konkret gøres?
  • Det svære valg – at prioritere, hvad der skal reddes.
  • Hvad gør man rent praktisk i selve udstillingen og magasinet – og hvilke programmer på din pc kan du bruge til at udarbejde den endelige plan?
  • Hvordan følger man op på de færdige værdiredningsplaner?

På kurset får du desuden trin-for-trin-vejledninger med hjem, så du nemt kan komme videre på egen hånd.

Arbejdsform

Kurset veksler mellem oplæg, gruppearbejde og øvelser. Vi afprøver fremgangsmåden i Museum Odenses udstillinger, så du selv opnår praktiske erfaringer med metoden, som du kan tage i brug på dit eget museum.

Målgruppe

Samlingsansvarlige og konservatorer, som skal i gang med at udarbejde eller revidere eksisterende værdiredningsplaner.

Underviser

Maja Forsom Sandahl er uddannet konservator og beskæftiger sig med alle aspekter af præventiv bevaring på museerne, såsom samlingsgennemgang, tilstandsvurdering, skadedyrsmonitorering, magasinering, udstilling osv.  Maja er ansat på Bevaringscenter Nord, hvor hun udfører værdiredningsplaner og bevaringsplaner for museer og andre kulturinstitutioner.

Foto: Nordjyske Museer

Dato:

28. okt. 2024
09:30 - 16:00

Sted:

TID- Museum for Odense

Målgruppe:

Samlingsansvarlige og konservatorer, som skal i gang med at udarbejde eller revidere eksisterende værdiredningsplaner.

Underviser:

Maja Forsom Sandahl

Maja Forsom Sandahl

Tilmeldingsfrist:

28/09/2024

Priser:

DKK 2.500 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 3.750 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat til medlemmer ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.