Håndtering af skimmelsvampe i museets samlinger

Håndtering af skimmelsvampe i museets samlinger

Hvorfor opstår skimmelvækst, og hvordan forebygger vi den? Og hvilken indflydelse har skimmel på arbejdsmiljøet?

På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til håndtering af skimmelsvamp i museets samlinger. Vi gennemgår, hvordan skimmel opstår, og hvilke skader det påfører museumsgenstande. Du får indblik i, hvilke risici arbejdet med skimmelinficerede genstande indebærer og mulighed for at afprøve sikkerheds- og måleudstyr. Målet med kurset er, at du går derfra med en viden om, hvordan man forebygger skimmel, og hvordan du skal handle, når skimmel opstår.

Indhold og temaer

De seneste års klimaforandringer har ændret vilkårene for bevaring af kulturarv. På mange danske museumsmagasiner og arkiver døjer man med skimmelsvamp pga. fugt, men også tørketolerante svampe, som er et stigende problem. Disse svampe kan gro ved lav luftfugtighed og dermed i det indeklima, som nationale og internationale retningslinjer for bevaring af kulturarv anbefaler.

Skimmelsvamp er et bevaringsproblem, da væksten nedbryder museumsgenstande og arkivalier. Men skimmel er også et arbejdsmiljøproblem, der udsætter museumsansatte for helbredsfare. Samlingernes tilgængelighed bliver markant mindre, og den forsknings- og formidlingsmæssige værdi forringes. Det er derfor vigtigt, at skimmel forebygges, og at man er godt forberedt til at handle, når skimmel opstår.

Vi gennemgår følgende temaer på kurset:
  • Viden om skimmelsvamp: Hvad er det? Hvorfor opstår det? Hvordan forebygges og standses vækst? Hvilke skader opstår på museumsgenstande?
  • Viden om tørketolerante svampe i kulturarv: Hvad indebærer de? Hvilken fare giver de?
  • Undersøgelse af skimmelvækst i museumsmagasiner, herunder testmetoders fordele og ulemper
  • Udvalgte rensemetoders effektivitet
  • Museumsansattes arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhedsfare under arbejde med skimmelinficerede museumsgenstande med udgangspunkt i ny forskning

Udbytte

Du bliver i stand til at:
  • Forebygge at skimmelsvamp opstår
  • Identificere samlinger, der er inficeret med skimmelsvamp
  • Vurdere fordele og ulemper med relevante test- og rensemetoder
  • Gennemføre en risikovurdering i forbindelse med arbejde i samlinger med skimmelvækst
  • Sikre et godt arbejdsmiljø i forbindelse med håndtering af museumsgenstande med skimmelvækst

Arbejdsform og forberedelse

Kursets temaer bliver både gennemgået teoretisk og praktisk. Det bliver muligt at afprøve måleudstyr og en bred vifte af sikkerhedsudstyr. Det bliver også muligt at drøfte sager fra egne magasiner / arkiver med andre deltagere og kursets underviser.

Målgruppe

Kurset henvender sig til konservatorer og samlingsmedarbejdere på museer.

Underviser

Camilla Jul Bastholm, konservator cand.scient. cons., enhedschef, Nationalmuseet og ph.d.-studerende med emnet skimmelsvamp i kulturarv. Camilla har 20 års erfaring i museumsbranchen, primært med præventiv konservering, herunder skimmelinficerede museumssamlinger. Hun er certificeret til at anvende testmetoder til skimmel. Hun har forsket i rensning af skimmel fra kulturarv, samt museumsansattes eksponering for skimmelsvamp på magasiner.

Dato:

12. sep. 2024
10:00 - 16:30

Sted:

Vartov

Målgruppe:

Konservatorer og samlingsmedarbejdere på museer

Underviser:

Camilla Jul Bastholm

Camilla Jul Bastholm

Tilmeldingsfrist:

12/08/2024

Priser:

DKK 1.950 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 2.925 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat til medlemmer ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.