Kulturhistorisk citizen science workshop

Kulturhistorisk citizen science workshop

Citizen science (inddragelse af borgere i forskning) er for alvor blevet en del af forskernes værktøjskasse, og museer og kulturarvsinstitutioner har et enormt potentiale som ramme for forskning, formidling og forvaltning i samarbejde med borgerne. Men hvordan realiseres dette potentiale for citizen science i museumssammenhæng? Hvad får vi ud af at anvende citizen science som metode, og hvilke klassiske fejl gælder det om at undlade i projektdesign og ikke mindst i ansøgninger?

Kurset formidler viden og grundlæggende værktøjer til udvikling af citizen science projekter med afsæt i en metodisk ramme, konkrete cases og deltagernes egne ideer til mulige citizen science projekter. Hermed lægger kurset op til en direkte forankring af indhold og udbytte i deltagernes institutionelle virkelighed.

Indhold og udbytte

På kurset møder du forskellige eksempler på citizen science i praksis på kulturarvsinstitutioner, og du sætter din egen praksis i spil sammen med kolleger fra andre museer. Kurset har fokus på, hvordan de kulturhistoriske museer kan aktivere potentialet i citizen science og udvikle nytænkende formater for forskning, formidling og forvaltning i samarbejde med borgerne.

Efter deltagelse i kurset har du:
  • konkrete værktøjer og ressourcer til udvikling af citizen science projekter
  • inspirationskatalog over mulighederne i citizen science i museumskontekst
  • viden om citizen science teori og metode
  • viden om finansieringsmuligheder for citizen science i Danmark
  • styrket kontakt til et relevant kollegialt netværk

Målgruppe

Kurset henvender sig bredt til medarbejdere ved de danske kulturhistoriske museer eller øvrige kulturinstitutioner: museumsinspektører, formidlere, formidlingschefer, udstillingsmedarbejdere og andre ansatte, der arbejder med formidling, forskning og/eller forvaltning. Vi opfordrer til, at man deltager sammen med mindst én kollega for at sikre fælles intern sparring og praksis implementering efterfølgende. 

Undervisere

Andres S. Dobat (Minos) er forsker og underviser ved Aarhus Universitet og adjungeret museumsinspektør ved MOMU. Han arbejder med citizen science og participatoriske tilgange i arkæologi og kommer med erfaring fra flere forsknings- og anvendelsesorienterede projekter i samarbejde med museumssektoren.

Gitte Kragh er citizen science specialist med ph.d. i frivillighed. Hun er ansat som seniorbiolog hos Nordisk Fond for Miljø og Udvikling, hvor hun udvikler nationale og internationale citizen science projekter. Gitte er også i bestyrelsen for European Citizen Science Association (ECSA).

Dato:

04. jun. 2024
10:00 - 16:00

Sted:

Moesgaard Museum

Målgruppe:

Medarbejdere på kulturhistoriske museer, der arbejder med formidling, forskning og/eller forvaltning. Vi opfordrer til, at du deltager sammen med mindst én kollega.

Underviser:

Andres S. Dobat og Gitte Kragh

Tilmeldingsfrist:

04/05/2024

Priser:

DKK 2.400 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 3.600 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat til medlemmer ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.