Netværksmøde for nyere tid

Netværksmøde for nyere tid

Museers rolle i det 21. århundrede – Platforme for debat eller dagsordensættende? 

Siden 00’erne er kulturhistoriske museers selvforståelse og historiske raison d’être blevet udfordret af kulturpolitiske krav og museologiske diskussioner, om en mere mangfoldig publikumssammensætning og højere grad af samfundsrelevans. Det har betydet et øget fokus på, hvordan og i hvor høj grad, museer skal bidrage til at løse aktuelle samfundsmæssige udfordringer og hvordan deres dialog med det omgivende samfund bør udmønte sig. Som platforme for aktuelle debatter, som agenter for social forandring eller som dagsordensættende i politiske diskussioner og debatter? 

På netværksmødet for Nyere Tid sætter vi fokus på hvordan museerne skal forholde sig til sin rolle i det 21. århundrede. Skal museerne overhovedet være aktivistiske, dagsordensættende og debatskabende? Hvad betyder det for museernes arbejde med at løse de klassiske museale kerneopgaver, når socialt ansvar, klimamål og debatskabelse introduceres som en 6. museumssøjle? Og hvilken effekt har det, når flere og flere fonde gerne ser, at museerne påtager sig at løse samfundsmæssige problemer?

Program følger snarest

Dato:

03. maj 2022
10:00 - 15:00

Sted:

Køn, Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus, i museets Byrådssal.

Program:

Program 030522

Tilmeldingsfrist:

26/04/2022

Priser:

Kr. 300 – Inkluderer formiddagskaffe frokost inkl. vand og kaffe/kage om eftermiddagen