ODM’s Generalforsamling 2023

ODM’s Generalforsamling 2023

På dagsordenen er blandt andet forslag til nye vedtægter og ny kontingentstruktur. Det er et afgørende møde – så: Vel mødt!

Velkommen til generalforsamling i ODM. Med henvisning til vedtægternes § 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Organisationen Danske Museer,

Torsdag den 27. april 2023 kl. 11.00 i Vartov, Farvergade 27H, 1463 København K.

Valgudtalelser

Valgudtalelser modtages på mail: nmj@dkmuseer.dk – og vil løbende blive lagt ud på ODM’s hjemmeside her.

Program

ODM’s generalforsamling finder sted kl. 11.00 til kl. ca. 15.00 i Vartov. Kl. ca. 12.30 er ODM vært ved en let frokost (12.30-13.15).

Dagsorden

 1. Velkomst v/forperson Claus K. Jensen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Forpersonen aflægger bestyrelsens beretning for 2022.
 5. Aflæggelse af regnskab for 2022.
 6. Orientering om budget for 2023.
 7. Fastsættelse af kontingent for 2023. I den forbindelse fremlægger bestyrelsen forslag under punkt 8.
 8. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen fremlægger forslag om nye vedtægter og ny kontingentstruktur.
 9. Valg til bestyrelsen. Iflg. vedtægterne er der fire bestyrelsespladser på valg (for to år ad gangen). Hertil kommer en vakant plads på den kunstfaglige sektion, som vælges for ét år.
 10. Valg af suppleant fra den kulturhistoriske sektion, da denne er vakant.
 11. Valg af revisor.
 12. Eventuelt.

Endelig dagsorden samt bilag sendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. Se i øvrigt ODM’s vedtægter.

Af hensyn til det praktiske arrangement er der via dette link tilmelding til generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Nils M. Jensen

Dato:

27. apr. 2023

Sted:

Vartov, Farvergade 27H, 2. sal

Målgruppe:

Arrangementet er for ODM's medlemmer

Tilmeldingsfrist:

31/03/2023

Priser:

Deltagelse og frokost gratis for ODM’s medlemmer