Projektleder på museum

Projektleder på museum

Projektlederrollen på et museum kan være udfordrende, idet projekter typisk skal bindes sammen på tværs af fagligheder og museets driftsorganisation. På dette kursus får du viden og redskaber til at styrke din rolle som projektleder og til at opbygge og styrke dit projekt. Det gælder, uanset om du er arkæolog, kunsthistoriker, konservator, arbejder med kommunikation, undervisning etc.

Kurset sætter fokus på, hvordan du styrer dit projekt professionelt samt dokumenterer og afrapporterer projektet som værdiskabende. Kurset er praksisnært, og gennem hele forløbet kommer du til at arbejde med dit eget projekt i tæt sparring med underviseren og de øvrige kursister.

Formål og udbytte

De overordnede formål med kurset er, at deltagerne:

  • får forståelse for definitionerne af et projekts målsætninger og kan anvende en projektbeskrivelse
  • får forståelse for projekters organisering med styregruppe, reference-, følge- og brugergruppe
  • får indsigt i og forståelse for anvendelse af de basale projektværktøjer som interessent- og risikoanalyse samt kommunikationsplan
  • arbejder med egen rolle i relation til tydelig ledelse af projekter: ledelsesgrundlag, mødelederrollen og ledelsesbaseret coaching.

Arbejdsform og forberedelse

Som forberedelse til kurset skal du læse nogle få tekster, og udvælge en case fra dit museum, som du arbejder med gennem hele forløbet. Casen kan for eksempel være en arkæologisk undersøgelse, en udstilling eller større event, et forsknings- eller formidlingsprojekt. Det er vigtigt, at du i kursusperioden prioriterer at arbejde med projektet, så du kan opnå fremdrift og resultater.

Som en del af kurset skal du desuden udfylde en digital personprofil.

Kurset forløber over 2 moduler a 2 dages varighed. Modulerne afholdes med ca. 3 ugers mellemrum, således at teori og projektledelsesværktøjer kan implementeres i arbejdet med din egen case i den mellemliggende periode. På modul 2 deler du din læring fra praksis med underviser og de andre kursister, og ved afslutningen af dette modul udarbejder du en handlingsplan for dit videre arbejde med projektet.

 Målgruppe

Du skal være i gang med eller stå foran at skulle lede et konkret projekt på museet. Kurset henvender sig til alle typer af fagpersoner og jobroller på museerne.

Underviser

Lars Pedersen har arbejdet med leder- og medarbejderudvikling i tre årtier. Som konsulent og underviser formidler han inden for projektledelse, samarbejde, kommunikation og coaching. Lars har desuden udgivet to bøger om distanceledelse og virtuelt samarbejde.

I ODM har Lars foruden de åbne hold gennemført kurser i projektledelse for Nordjyske Museer, Museum Østjylland, Museerne i Herning, Silkeborg og Horsens samt for Nukaka – museumsforeningen i Grønland.

Dato:

03. sep. 2024
09:30 - 16:00
04. sep. 2024
09:00 - 16:00
24. sep. 2024
09:30 - 16:00
25. sep. 2024
09:00 - 16:00

Sted:

Vartov

Målgruppe:

Alle typer af fagpersoner og jobroller på museer, der er i gang med eller står foran at skulle lede et konkret projekt.

Underviser:

Lars Pedersen

Lars Pedersen

Tilmeldingsfrist:

03/08/2024

Priser:

DKK 9.500 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 14.250 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat til medlemmer ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.