Museumspolitik

Museumspolitik

Museernes forhold

ODM arbejder til stadighed via målrettet og troværdig kommunikation på at fremme museernes interesser i forhold til offentlige myndigheder og påvirker aktivt den politiske debat til gavn for museerne og deres virksomhed. PR og administrativ myndighedsbearbejdning er nogle af kanalerne for kommunikationen med offentligheden.

Dialog og samarbejde

Endvidere søger ODM at fremme en tæt, faglig dialog og sammenhængskraft med medlemsmuseerne med henblik på høj faglig og museumspolitisk troværdighed. Hjemmeside, nyhedernyhedsbreve, arrangementer og kurser er hovedkanalerne for kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere om organisationen