Adgang til DR’s arkiver vækker tilfredshed

Med weekendens medieaftale sikres der nu adgang for alle til DR’s omfattende arkiver via en brugervenlig og søgbar platform. Dermed har en mangeårig sag for ODM fundet sin løsning.

ODM har således længe arbejdet for at sikre, at DR’s omfattende del af kulturarven ikke skulle samle støv på de digitale hylder. Blandt andet i form af et åbent brev til Folketinget fra 62 museumsledere. Derfor var det også ODM’s indspark til de netop overståede medieforhandlinger, og ODM er tilfredse med det fundne løsning. Forankringen hos Det Kongelige Bibliotek sikrer en god bevaring. Det kræver indsigt og kapacitet af opbevare og fremtidssikre filerne – og det har Det Kongelige Bibliotek. Samtidig lægges der vægt på, at adgangen skal være søgbar for borgere og samarbejdet med lex.dk kan bidrage til en bredere brugerskare.

ODM’s direktør, Nils M. Jensen, siger til Kulturmonitor 23. maj 2022:

“Det er så fint og noget, vi har arbejdet med siden 2014. Også idéen om samarbejde med Lex.dk er en rigtig god idé, der kan bane vej til en større og bredere brugerskare”.

“Så alt godt for sikringen af tilgang til en væsentlig del af kulturarven. Men der er stadig udfordringer med dyre og ofte komplicerede rettighedsregler.”

Det står der i Medieaftale 2022 – 2025:

  • DR’s arkiver skal ud til danskerne.
  • Derfor skal der etableres en søgbar adgang til borgere via Det Kongelige Bibliotek til arkivmateriale fra DR. Der afsættes 22,5 mio. kr. i 2023 og 20,0 mio. kr. årligt i 2024-2025.
  • Det skal endvidere undersøges, hvordan dele af DR’s arkivindhold kan indgå i lex.dk’s digitale leksika. DR og lex.dk skal beskrive en model herfor, som afleveres til aftalekredsen inden udgangen af 2023 med henblik på efterfølgende politiske drøftelser.

Medieaftalen er indgået mellem S, SF, R, EL, Fri Grønne, Alternativet og KD.

Læs mere: Medieaftale 2022-2025: Den demokratiske samtale skal styrkes

Tidligere nyheder om samme emne:

Publiceret:
23/05/2022