Adgang til hjælpepakker uanset offentlig støtte – men tabskompensation mangler

Tirsdag aften den 7. april landede en aftale om hjælp til kulturens institutioner, som også kan komme en del af landets museer til gavn. Hjælpepakken betyder, at kravet om max 50 % offentlig driftsstøtte bortfalder.

ODM har været i tæt dialog med en række kulturpolitikere, der har kæmpet for sagen, og bakker op om løsningen. Aftalen betyder, at alle institutioner, der opfylder de øvrige kriterier – uanset finansieringsform – er omfattet af de eksisterende hjælpepakker vedr. lønkompensation på 75% og kompensation for faste driftsomkostninger i varierende grader.

ODM har tidligere lavet en oversigt over relevante hjælpepakker og deres indhold med links til, hvor man kan søge vejledning og information om ordningerne. Oversigten er opdateret med de seneste ændringer i pakkerne. Se her

Vi bakker også op om, at det nu er sikret, at de kulturinstitutioner, der akut mangler likviditet som følge af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19, kan få fremrykket udbetaling af driftstilskud svarende til et kvartal. Se nærmere her 
 

Målet er fortsat kompensation af museernes store indtægtstab
Vi er dog ikke færdige med den politiske dialog – og langt fra i mål. Museerne har jo ingen indtægter i den kommende periode – og en skidt sæson i vente. Der er stadig lønudgifter. 25% til de kompenserede og fuld løn til dem, der ikke kan hjemsendes, da man jo ikke bare kan sende alle medarbejdere hjem, når bygninger skal holdes ved lige og sikkerhed og bevaring opretholdes. Desuden er det ikke alle faste omkostninger, der bliver kompenseret i ordningerne, og mange museer har yderligere store beløb investeret i produktion af udstillinger, som skulle hentes hjem ved betalende gæster – som jo nu fuldstændig udebliver. Endvidere kan museer som semi-offentlige institutioner ikke opbygge egenkapital, som vi kan trække på i dårlige tider – som nu.

Det er derfor tvingende nødvendigt, at der arbejdes på en model, der kompenserer for det reelle indtægtstab. Alternativet er styrtblødende kulturinstitutioner, som det bliver umuligt at få bare nogenlunde på fode igen. Det er særligt museer med stor egenindtægt fra entré, salg i butik og cafe m.m., der rammes. Vi er opmærksomme på, at netop dette forhold også gælder statens egne institutioner, som må forudse endog store tab.

Vi sætter vores lid til at kulturpolitikerne kan navigere i de komplicerede økonomiske forhold, i grænselandet mellem offentlig og privat økonomi. Vi bemærker i hvert fald, at der fra en del af folketingets ordførere er bevågenhed for at sikre den helt nødvendige hjælp.
 

Hør indslag med Flemming Just, formand for ODM, om emnet i Kulturen på P1 mandag den 7. april (01:05:45-01:09:16).

Tidligere nyheder om samme emne

Publiceret:
08/04/2020