Advokatens klumme: Husk udbudsreglerne

På ODM’s hjemmeside er en nyttig underside, kaldet Advokatens klumme. Her er gode (gratis) råd at hente.

Denne gang om udbudsregler, der grundlæggende handler om at sikre, at offentlige midler bruges bedst muligt. Men udbudsreglerne rækker videre, for de er også skabt for at sikre, at det ikke er venner eller chefens eget firma, der vinder en opgave. Endelig skal udbudsreglerne sikre, at opgaver over en vis størrelse udbydes i EU for at understøtte skabelsen af det indre marked.

Læs advokatens klumme her

Publiceret:
27/06/2019