Coronavirus: Museernes situation spidser til

Coronakrisen har sat museernes økonomi under voldsomt pres, og der er behov for akutte løsninger for at sikre, at institutionerne også fremover kan tage vare på vores kultur- og naturarv og være til gavn for landets borgere.

Det er svære tider for alle. Og fokus er – og skal være – på de problemer, som sundhedsvæsenet aktuelt er udfordret af. Det til trods er det heldigvis på kort tid lykkedes at lave en række nødpakker, der skal hjælpe erhvervslivet gennem krisen – og på fode derefter. Men hjælpepakkerne kommer desværre kun delvist landets museer til gavn. Vi er sikre på, at det skyldes den hastighed, som hjælpepakkerne er gennemført med, og vi arbejder derfor for at få rettet skævhederne op hurtigt.

Læs ODM's brev til Folketingets kulturordførere her

Museerne er organiseret på forskellig vis: private, selvejende, foreningsejede eller statslige, men en række aktuelle problemstillinger synes at gå igen på tværs af type og størrelse.

Store indtægtstab 
Museer, der er meget afhængige af billetindtægter, såvel som omsætning i butik, cafe, ved arrangementer, foredrag og andet, er stærkt udfordrede. De vil indenfor kort tid være helt uden indtægter, og som følge deraf blive hårdt ramt på deres likviditet. Hvis ikke de omfattes af erhvervslivets hjælpepakker, vil de begynde at varsle afskedigelser – det sker allerede rundt omkring i museumsverdenen, og flere antyder, at de indenfor en horisont på et par måneder kan se konkurs i øjnene.

Desuden afstår museerne fra de sædvanlige ansættelser af løst-ansatte og timelønnede, der normalt ansættes i stort tal ved sæsonstart (der for mange er her i påsken). En anden faktor er, at en række museer med aktuelle, markante og dyre udstillinger – og med budgetteret store indtægter fra besøg – lider markant allerede.

Hjælpepakker – delvist – uden virkning
Mange museer ligger i krydsfeltet mellem offentlig og privat virksomhed og falder uden for hjælpepakkerne, som er skabt til erhvervslivets behov. Alene blandt de 97 statsanerkendte museer er godt 60 museer i klemme, fordi deres driftsudgifter finansieres mere end 50% af offentlig støtte. Og de museer, der rent faktisk kan søge kompensation nu, er typisk museer med meget store indtægter fra billet- og butikssalg, som nu kan se frem til stærkt faldende besøgstal, fordi turisterne i stort tal forventes at udeblive.

Vi ved, at alene de 97 statsanerkendte museer i Danmark i 2017 tjente ca. 1 mia. kr. i egenindtægter fra entre, butik, café mv. (Danske Museer i tal). En stor del af disse indtægter vil mangle i 2020 pga. en lukket for-sæson samt en givetvis stor nedgang i den internationale turisme hen over sommeren. 

Behov for akutte løsninger
ODM har bedt kulturministeren og Folketinget genoverveje løsningerne i de forskellige kompensationsordninger, så de kan sikre og kompensere i hvert fald en del af det store indtægtstab på landets museer. Vi opfordrer til at udvide mulighederne, således at alle kulturinstitutioner – uanset organisationsform og uagtet størrelsen af det offentlige tilskud – kan omfattes af hjælpepakkerne. Vi opfordrer desuden til, at museerne kompenseres for indtægtstab ved billetsalg, butik, arrangementer m.m., eksempelvis på baggrund af sidste års indtægter i samme periode.

Vi lægger i øvrigt op til, at starten på en løsning kunne være en ”treparts-forhandling” hvor staten, kommunerne og kulturlivet – her: museerne – sammen ser på udfordringer og muligheder. Det haster.

For at foregribe en sådan forhandling har ODM desuden udsendt et spørgeskema for at få et overblik over medlemmernes aktuelle situation og COVID-19 relaterede udfordringer.

Tidligere nyheder om dette emne

 

 

 

Publiceret:
26/03/2020