Endelig: Hjælpepakker i Kulturministeriet åbner for ansøgninger

Efter mere end to måneders ventetid er de vedtagne hjælpepakker under Kulturministeriet fra i dag, 19. juni, åbne for ansøgninger. Det drejer sig om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger og gælder for foreninger, selvejende institutioner og fonde på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område med mere end 50 % i offentlig støtte. De tilsvarende kompensationsordninger er samtidig åbnet for kommunale institutioner under Kulturministeriet.

Ordningerne har en kompensationsperiode fra 9. marts – 8. juli 2020. 

22. juni er endvidere åbnet for kompensation for aflyste arrangementer. 

Modregning af offentligt driftstilskud, fondsdonationer mv.

Af vejledningen til lønkompensation fremgår, at "der ikke kan udbetales lønkompensation for den del af lønudgiften, der på anden vis er godtgjort" – og her nævnes eksempelvis driftstilskud og fondsdonationer. En tilsvarende formulering findes i vejledningen til kompensation for faste omkostninger. Tilskuds- eller fondsmidler, som er øremærket hhv. en lønudgift eller en fast omkostning, skal altså fratrækkes, før man søger kompensation.

Hvorvidt og i så fald hvordan ikke-øremærkede midler skal modregnes, fremgår imidlertid ikke, hvilket erfaringsmæssigt kan give udfordringer i konkrete ansøgninger.

ODM har således tidligere gjort opmærksom på det uhensigtmæssige i den måde, Erhvervsstyrelsen modregner offentlige driftstilskud, når man i ordningen under Erhvervsstyrelsen – som museer med under 50 % offentlig støtte hører under – søger om kompensation for faste omkostninger. Her fordeles de ikke-øremærkede tilskud nemlig efter en fordelingsnøgle, hvorefter de modregnes. Det er for nogle museer desværre med til at minimere den støtte, der kan søges. Læs mere her

Vi håber ikke, at denne praksis fra Erhvervsstyrelsen føres med over på Kulturministeriets område, men da det hverken fremgår af de gældende vejledninger eller bekendtgørelser, vil vi opfordre museets revisor til at være særligt opmærksom herpå i forbindelse med ansøgninger til ordningerne.

Læs mere

Tidligere nyheder om emnet:

Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

 

Publiceret:
19/06/2020