Energipuljer til kulturinstitutioner kan nu søges

Museer og andre kulturinstitutioner kan nu søge to puljer, hvis de lever op til en række krav: ‘Pulje til udsatte energiintensive kulturinstitutioner’ og ‘Pulje til energiforbedrende tiltag’. Puljerne lanceres som følge af energikrisen og efter februars aftale om inflationshjælp.

Puljen kan søges af institutioner, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, og hvis primære formål er at udøve publikums- og/eller deltagerrettet virksomhed. Det gælder f. eks museer, spillesteder, højskoler og teatre.

Pulje til udsatte energiintensive institutioner

Man kan søge som enten energiudsat eller energiintensiv kulturinstitution.

Energiudsat

  • Institutionen skal som følge af høje energiudgifter have haft et dokumenteret driftsunderskud i 2022.
  • Energiudsatte institutioner kan søge om tilskud svarede til institutionens driftsunderskud i 2022. Tilskuddet kan dog ikke overstige institutionens merudgifter til energi i 2022 i forhold til 2021.

Energiintensiv

  • Institutionen skal have haft energiudgifter svarende til minimum 10 pct. af institutionens omsætning i 2022.
  • Energiintensive institutioner kan søge om tilskud svarende til institutionens merudgifter til energi i 2022 i forhold til 2021.

Der er 14,6 mio. kr. i puljen. Ansøgninger administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Ansøgningsfrist: 15. september 2023.

Læs mere om puljen og ansøg her

Pulje til energiforbedrende tiltag på kulturinstitutioner

Fra puljen til energiforbedrende tiltag kan man søge støtte til tiltag, der reducerer institutionens energiforbrug, og til forprojekter, der afdækker løsninger til reduktion af institutionens energiforbrug. Tiltaget skal kunne gennemføres inden for 1 år efter tilsagn om støtte.

Der kan søges om tilskud til 50 procent af udgiften til det ansøgte tiltag, dog maximalt 0,5 mio. kr. pr. ansøger.

Der er 33,9 mio. kr. i puljen. Ansøgninger administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger behandles løbende, og puljen lukker, når midlerne er uddelt – dog senest 1. november 2023.

Læs mere om puljen og ansøg her

Erhvervspuljen

‘Ikke-offentlige’ museer kan også søge midler til grøn omstilling i Erhvervspuljen.

Erhvervspuljen er et økonomisk tilskud til danske virksomheder, der vil spare energi og COfra energirelaterede udledninger. Puljen støtter energi- og CO2-besparende projekter med op til 50 %.

Der er 386,5 mio. kr. i puljen i 2023 – pr. 16. maj 2023 er der 192 mio. kr. tilbage.

Offentlig virksomheder [som ikke kan søge, red.] defineres ud fra en konkret vurdering om ejerskab, drift og ledelse, samt hvorvidt virksomheden udfører opgaver, der har karakter af myndighedsudøvelse. Der kan som udgangspunkt ikke søges om tilskud, såfremt virksomhedens udgifter dækkes overvejende af offentlige midler. Virksomheden må således ikke være ejet af det offentlige (+50 %), og det offentlige må ikke have bestemmende indflydelse på virksomheden. Hvis virksomheden ved lov har fået beføjelse til at træffe afgørelse på statens vegne, er virksomheden også defineret som offentlig virksomhed, og det er dermed ikke muligt at ansøge.

Puljen administreres af Energistyrelsen.

Læs mere om Erhvervspuljen og ansøg her

Publiceret:
16/05/2023