Fakta om museumsreformen

Museumsreformen betyder en ny virkelighed for mange museer. Vi har samlet de væsentligste dokumenter om den politiske aftale og indplaceringen af museer på grundtilskud.

Reformen forventes at træde i kraft den 1. januar 2025.

Hovedpunkter i reformteksten:

Tilskudsramme og fordeling:

 • De statslige midler til statsanerkendte museer øges permanent med 75 mio. kr. årligt, så rammen fremover er 565 mio. kr.
 • Den økonomiske ramme er fast. Hvis flere museer statsanerkendes eller rykker til en højere tilskudskategori, ændres rammen ikke, men andelen af rammen, der går til grundtilskud, øges. Andelen kan dog aldrig overstige 70 %. Mindstetilskuddet kan aldrig blive mindre end 1,5 mio. kr.

Grundtilskud i fem kategorier:

 • Hovedparten af midlerne (ca. 65 %) fordeles som et differentieret grundtilskud i fem kategorier.
 • Museerne er inddelt i de fem kategorier baseret på en vurdering af betydningen af museets samling.
 • Grundtilskud i hver kategori: 1: 1,5 mio., 2: 2,5 mio., 3: 3,5 mio., 4: 10,5 mio. og 5: 23 mio.

Variabelt incitamentsbaseret tilskud:

 • Ca. 24 % bruges på et variabelt incitamentsbaseret tilskud – afhængig af museernes præstation ift. besøgstal, børn og unge, forskning og indtægter.
 • Det variable tilskud tildeles særskilt på baggrund af hvert museums præstation inden for hvert af de fire parametre enkeltvis. Museet skal præstere i den øverste halvdel inden for hvert parameter for at blive tildelt tilskud fra dette parameter. Tilskuddet er størst for de museer, der ligger blandt de 5 % øverste.
 • Det variable tilskud tager udgangspunkt i et treårigt gennemsnit og genberegnes årligt.

Prioritetstilskud

 • Ca. 12 % går til et særligt prioritetstilskud, som fordeles politisk.
 • Hvis et museum rykkes til en højere tilskudskategori, modregnes stigningen i grundtilskud i prioritetstilskuddet.
 • Hvis en museumsenhed spaltes i flere enheder, bortfalder prioritetstilskuddet.
 • Prioritetstilskuddet skal evalueres efter 5 år.

Statsanerkendelse:

 • Minimumskrav til statsanerkendelse fastsættes til 10.000 besøgende, 1 forskningsartikel pr. 3. år samt krav til indtjening på 4 mio. ud over det statslige tilskud (kommunalt tilskud, fondsmidler mv.).
 • Minimumskrav til statsanerkendte museer på mindre øer fastsættes til 8.000 besøgende, 1 forskningsartikel pr. 3. år samt krav til indtjening på 3 mio. ud over det statslige tilskud.
 • Museer, der ikke lever op til kravene om statsanerkendelse, får to år til at rette op på dette.
 • Nye museer, som ønsker statsanerkendelse, kan tidligst opnå dette to år efter, loven er trådt i kraft.

Læs også:

Publiceret:
21/05/2024