Forsigtig genåbning – det betyder det for museer

Opdateres løbende, senest 16. april. Museer kan igen åbne for også indendørs lokaler den 21. april. Se retningslinjerne gældende fra den 21. april

De nuværende restriktioner, som gengives nedenfor, gælder frem til og med 20. april.

 

Restriktioner gengivet nedenfor gælder frem til og med 20. april.

Følgende er særligt relevante for museer:

Indendørs kulturinstitioner lukket frem til 20. april – udendørs kulturinstitutioner kan åbne fra 1. marts

 • Alle indendørsarealer skal holdes lukket for offentligheden. Dette gælder også musik- og kulturskoler.
 • Udendørs kulturinstitutioner, herunder museer, kan åbne deres udendørsarealer pr. 1. marts med krav om negativ coronatest, som er max 72 timer gammel, fra alle gæster (børn under 15 år undtaget) – fra 6. april: coronapas
 • Åbningen gælder alle udendørs arealer, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder også parkområder, museumshaver og andre udendørsarealer med tilknytning til fx museer. 
 • På de udendørs publikumsarealer opfordres institutionerne til at have særligt fokus på styring af gæstekapacitet, herunder at indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige gæster baseret på institutionens størrelse og risikoen for sammenstimling. Der kan overvejes tidsbestilling og begrænsning af besøgsvarighed med henblik på at styre besøgsmængden. 
 • Kulturskoler, billedskoler mv. må ikke åbne for aktiviteter, selvom disse holdes udendørs 

Krav om coronapas

Ændret bekendtgørelse pr. 6. april 2021: Bekendtgørelsen er ændret, således at der nu er krav om coronapas (tidl. var kun test gældende) – link til gældende bekendtgørelse 518 samt BEK 578 nederst på siden

Hvad indebærer kravet om at fremvise coronapas?

Med kravet om fremvisning af coronapas gælder det, at kunder, besøgende og lignende for at få adgang skal kunne forevise dokumentation for:

 • En covid-19 test med et negativt resultat, som er foretaget inden for 72 timer før den pågældendes ankomst til en kulturinstitution – testen skal være en antigentest (hurtigtest) eller PCR-test,
 • En covid-19-test med et positivt resultat, som er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget (dvs. dokumentation for overstået covid19-forløb), eller
 • Et gennemført vaccinationsforløb mod covid19
 • Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnetpå personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
 • Dokumentation kan både foreligge i papirformat og elektronisk.
 • Besøgende uden dansk CPR-nummer kan få dokumentation for negativ test på covidresults.dk

Undtagelser (se detaljer herom i Kulturministeriets Q&A):

 • Børn under 15 år
 • Personer, der er sundhedsmæssige årsager ikke bør få foretaget en test
 • Personer, som kan dokumentere, at de har været smittet med covid19

Personer, der ikke kan fremvise dokumentation for negativ test, og som ikke er undtaget kravet, bortvises (se detaljer herom i Q&A)

Udendørs kulturaktivtet, såsom byvandringer og lign. – skal overholde forsamlingsforbud

 • Der fremgår af Kulturministeriets Q&A, at forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer fortsat skal overholdes i forbindelse med arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende, selvom disse foregår udendørs. Pr. 22. marts bliver det udendørs forsamlingsforbud hævet til 10 personer. Almindelig ophold og færden i f.eks. zoologiske anlæg eller på museer anses dog ikke som ét samlet arrangement. Det vil derfor være tilladt at færdes i disse fra d. 1. marts i grupper på maksimalt 5 personer – og fra 22. marts: 10 personer. Byvandringer, udendørs omvisninger mv. skal fortsat afholdes under det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. 
 • Udendørs kulturaktivitet er således i udgangspunktet ikke omfattet af det hævede forsamlingsforbud ifm. organiserede foreningsaktiviteter. I bekendtgørelsen på området, BEK 307 (link nederst), hedder det, at følgende er undtaget fra forsamlingsforbuddet: "Udendørs idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Det er forbudt at afholde og deltage i aktiviteter nævnt i 1. pkt., hvor der er flere end 25 personer til stede på samme sted samtidig". Fra 22. marts hæves foreningsforsamlingsforbuddet til 50. 

Det er således fra 22. marts tilladt at mødes op til 50 personer, hvis man afholder en idrætsaktivitet eller en foreningsaktivtet, og denne aktivitet er organiseret af en af de nævnte aktører, herunder kulturinstitutioner. Vær opmærksom på, at der skal være tale om en aktivitet i regi af en forening, før undtagelsen træder i kraft – derfor vil undtagelsen som hovedregel ikke gøre sig gældende for en byvandring arrangeret af et museum.

 • Vedr. byvandringer og testkrav, skriver Kulturministeren i et svar til Folketingets Kulturudvalg, at der ikke er krav om test ved deltagelse i byvandringer, der foregår på offentlige veje og parker: "Offentlige veje, pladser og parker var ikke omfattet af den lukning af offentlig adgang til lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, der trådte i kraft d. 8. januar. Der har derfor ikke på noget tidspunkt været lukket ned for byvandringer, som har fundet sted på offentlige veje, pladser eller i parker, og disse er derfor heller ikke omfattet af udendørs kulturinstitutioner, som er genåbnet med krav om, at kunder, besøgende og lignende skal fremvise dokumentation for negativ test. Det bemærkes, at byvandringer mv. skal overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud (som pr. d. 22. marts er hævet til 10)."

Museumsbutik – åbnes 

 • Museumsbutikker betragtes om detailhandel (udvalgsvarebutikker), og museumsbutikkerne kan derfor åbne i lighed med øvrig detailhandel pr. 1. marts. 
 • Museumsbutikker skal ligesom øvrig detailhandel overholde de skærpede arealkrav, dvs. 10 m2 gulvareal i udvalgsvarebutikker (link nedenfor). 

Skoler – elever må deltage i undervisningsaktivitet på museer

Museer og andre kulturinstitutioner kan fortsætte undervisningsaktiviteter rettet mod skoleklasser og dagtilbud, således som det var muligt under forårets nedlukning. Bemærk dog, at det ikke gælder de elever, som er hjemsendt.

I den opdaterede Q&A fra Kulturministeriet hedder det fortsat:

"Lokaler, hvor der udøves kultur- og idrætsaktiviteter må under forudsætning af, at afviklingen af normale kultur- og idrætsaktiviteter ophører, gerne holdes åbne for undervisning eller andre faglige formål for skoler, dagtilbud mv., som er omfattet af bekendtgørelse om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) eller bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og af-hjælpning i forbindelse med covid-19. Det gælder f.eks. skoler, børnehaver, vuggestuer, folkehøjskoler mv. De må stadig gerne bruge teatre, biografer, museer, idrætshaller mv."

Arbejdspladser – fortsat primært hjemmearbejde

 • Alle offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle ansatte hjem og til at arbejde hjemme, med mindre den ansatte varetager kritiske funktioner.
 • Både offentlige og private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

Fysisk fremmøde på arbejdsplads:

 • For dem, der er på arbejdspladsen: Forsamlingsforbuddet gælder ikke almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v.
 • Krav om coronapas gælder ikke ansatte. Her følges den generelle anbefaling omkring tests på arbejdspladser, dvs. anbefaling om test en gang om ugen ved fysisk fremmøde. Læs mere på virksomhedsguiden – for arbejdsgivere og i Erhvervsstyrelsens vejledning (links nedenfor).

Kompensation

Nedlukningen følges af adgang til kompensation. Læs mere i ODM's overblik over relevante hjælpepakker (link nedenfor)

 

Læs mere

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
24/02/2021