Hjælpepakker til lukket nordjysk kulturliv

Opdateret 18. august 2021.  I l starten af november 2020 er der indgået både en politisk aftale og en trepartsaftale om kompensation til erhvervs- og kulturlivet i de syv nordjyske kommuner, som er lukket ned pga. den særlige situation omkring muteret coronavirus. Hjælpepakkerne ligner i store træk de ordninger, som man kender fra nedlukningen i foråret. (Søger du information om de generelle hjælpepakker for hele landet, finder du link hertil nederst på denne side.)

Af særlig relevans for museerne i de berørte kommuner er:

  • Lønkompensationsordning (udløbet)
  • Pendlingslønkompensationsordning (udløbet)
  • Kompensation for faste driftsomkostninger og faste omkostninger light

Ordningerne er tilgængelige for alle ramte virksomheder i de syv nordjyske kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Vesthimmerland.

Ordningerne var sat til at gælde frem til 3. december 2020, men dette er som følge af lempede restriktioner rykket frem til 26. november.

OBS: Den 20. november er indgået aftale om yderligere hjælp til de ramte kommuner. Blandt andet at virksomheder med enheder f.eks. butikker både inde og uden for de nedlukkede kommuner kan få kompensation for faste omkostninger til den af butikkerne, der oplever et omsætningstab. Der sættes desuden 7,5 mio. kr. af til en ensomhedspulje, der skal modvirke ensomhed blandt borgere i de syv nordjyske kommuner. Læs aftalen fra 20. november her

Læs mere om de særlige restriktioner, der er indført i de syv kommuner

Lønkompensationsordning og pendlingslønkompensationsordning

  • Den lokale lønkompensationsordning vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat.
  • Lønkompensation for netop de medarbejdere, som skal pendle fra en anden kommune og ikke kan arbejde hjemmefra. Ordningen skal ses i lyset af den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser. Pendlingslønkompensationsordningen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 45.000 kr. pr. omfattet ansat. Den høje maksimale sats er fastsat pga. den helt særlige lokale udfordring for pendlere i Nordjylland.

Læs mere om ordningen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Museer med under 50% offentlig driftstilskud

Ordningen kan ikke længere søges

Læs mere

Museer med over 50% offentlig driftstilskud skal søge via Slots- & Kulturstyrelsen.

Ordningerne kan ikke længere søges

Læs mere:

Kompensation for faste omkostninger

  • Ordningen kan søges, hvis virksomheden har en omsætningsnedgang på mindst 30 pct.
  • Hvis en virksomhed er tvangslukket og ingen omsætning har, kan den få dækket 100 pct. af de faste omkostninger.
  • Hvis en virksomhed oplever en omsætningsnedgang på 50 pct., kan den få dækket 60 pct. af de faste omkostninger (fx husleje, forsikringer, vand, varme og el mv.)

Museer med under 50% offentlig driftstilskud kan søge på virksomhedsguiden.dk 

Læs mere og ansøg her

Museer med 50 % og derover i offentligt driftstilskud skal søge via Slots- & Kulturstyrelsen.

Læs mere

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
09/11/2020