Inspirationskatalog med læringspunkter og refleksioner fra projekter i VELUX FONDENs museumsprogram

Organisationen Danske Museer og VELUX FONDEN var i maj 2019 rundt i landet på fem velbesøgte møder for at debattere museumsforskning. Afsættet for det fælles initiativ var VELUX FONDENs museumsprogram: 16 projekter, der indtil da enten lige var påbegyndt, undervejs eller afsluttet, blev inviteret til at fremlægge og diskutere deres erfaringer.

Alle projekter havde fået den opgave at levere tre (måske lidt flere) anbefalinger eller læringspunkter, som kunne samles og komme andre til gode efterfølgende. Disse ”dos and don’ts” er i al deres forskellighed samlet i en netop udgivet publikation:

Download pjecen ’Museerne, universiteterne og forskningen: Erfaringer, muligheder og udfordringer’ her (PDF)

Du kan også finde materiale fra tidligere arrangementer her og/eller viden, redskaber, rapporter m.m. her

Publiceret:
21/10/2019