Find vejledninger, publikationer, materialer og værktøjer. Send os også gerne materiale, som museumskolleger kan få gavn af: Send e-mail til ODM.

Se også oplæg og fotos fra tidligere afholdte arrangementer

ODM's medlemsundersøgelser - museer under corona 

 

Rapporter og publikationer 

 • Branding & Synliggørelse: Publikationen beskriver brandingprocessen på Faaborg Museum i forbindelse med museets 100-årsjubilæum. Processen og erfaringerne derfra kan eventuelt komme andre museer til gavn. 
 • Brugerundersøgelser fra Kulturstyrelsen: En kortlæggelse af, hvem udstillingsstedernes brugere er samt brugernes tilfredshed med museernes kerneydelser. Det giver museerne indsigt i, hvad der fungerer godt og mindre godt for løbende at sikre tilbud og oplevelser, der har værdi for museerne og deres brugere.
 • Danske museer i tal 2013-2017: Slots- og Kulturstyrelsens museumsfaglige statistik. Den er baseret på indberetninger fra de statsanerkendte museer.
 • Danskernes holdning til Corona-test ifm. attraktionsbesøg - Analyser. 29. april 2021. Gennemført af Epinion. 
 • En historie om danske museers efteruddannelse af Susanne Krogh Jensen. Historien om udviklingen af museumsrettet efteruddannelse i Danmark gennem seks årtier. Publikationen bygger på Phd-afhandlingen "From Generalist to Specialist - the Professionalization of the Danish Museum Occupation 1958-2018" fra 2019 af Susanne Krogh Jensen.
 • Frivillighed på de statsanerkendte museer: Undersøgelsen har til formål at afdække bredde, dybde og syn på, hvilken værdi frivillige tilfører danske statsanerkendte museer, og hvilke fremtidige forventninger der blandt ODM’s medlemmer er til involvering af frivillige.
 • Kulturbarometret - Målinger af borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til professionelle kultur- og sportsoplevelser set i lyset af COVID-19. Kulturbarometret gennemføres regelmæssigt i 2021. Tiltaget er iværksat af kulturens genstartsteam, og er finansieret af Kulturministeriet. Målinger gennemføres af Applaus/Rambøll. Udarbejdes af en række brancheorganisationer, herunder ODM.
 • Magasinrapport:  Rapport fra 2008 over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer. Magasinrummene på 127 statsanerkendte museer er blevet undersøgt med henblik på
  at vurdere lokalernes egnethed som magasiner. Se også: Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven.
 • ”Economic Impact of Museums Study": Publikation om museers biddrag til det samfundsøkonomiske overskud, fra Turku University i Finland. Museerne er vigtige besøgsmål for mange rejsende og skaber mulighed for vækst i turismeerhvervet. Turistindustrien beskæftiger titusindvis af finner og har – som en voksende industri – en væsentlig betydning både regionalt og for hele Finlands økonomi. 
 • Museerne, universiteterne og forskningen: Erfaringer, muligheder og udfordringer (PDF). Pjece fra regionale ”gå hjem-møder" - samarbejde med VELUX FONDEN.
 • "Museums Change Lives": De engelske museer fremtidsvision, fra Museums Association. Læs også publikationen Museums Change Lives.
 • Rapport om museumslovens kap. 8 – nyere tid som pdf: Rapport vedr. spørgeskemaundersøgelse om arbejdet med Museumslovens kap. 8 for nyere tids området på statsanerkendte kulturhistoriske museer 2011.
 • Visjon, ambisjon og virkelighet: Publikationen er en komparativ analyse af nordiske kulturarvsdatabaser. Rapporten er grundig og kritisk, og den peger på, hvorfor og hvordan digitaliseringsprojekter i forskellige lande og institutioner falder mere eller mindre heldigt ud. Rapporten er blevet til som en del af et samarbejde mellem Kulturhistorisk Museum i Oslo og Nationalmuseet i Danmark, og er udgivet af Nordisk Ministerråd i august 2020.

Værktøjer og vejledninger til dagligdagen

Lovgivning, juridiske aftaler m.m.

 • Museumsloven (retsinformation.dk)
 • Advokatens klumme om moms på museerne: Råd om moms for museer fra advokat og partner Elsebeth Hjortshøj Rasmussen, Hejm Advokater. 
 • Børneattest: Læs mere om Politiets børneattester på medarbejdere og frivillige m.v.
 • God adgang: For at kunne planlægge et museumsbesøg, en ferie eller en deltagelse i en konference er informationen om adgangsforholdene derfor helt centralt. Mærkekordningen God Adgang informerer om de fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer.
 • Standardlåneaftaler for kunst, kultur og natur: ODM har via samlingsnetværkets etikgruppe taget initiativ til enkle standardlåneaftaler. Aftalerne er lavet i 2008, men kan dog stadig danne ramme for en låneaftale.
Publiceret:
09/07/2012

Krænkende adfærd

ODM’s anbefaling til, hvad museer kan gøre. Inkl. links til konkrete værktøjer fra Arbejdstilsynet.

Kurser og arrangementer

Se kurser og arrangementer fra ODM

Nyt fra museum til museum

Er dit museum medlem af ODM, har I mulighed for at dele information om f.eks. arrangementer på ODM's hjemmeside.

Vi linker til siden 'Museum til Museum' fra nyhedsbrevet ODM Nyt.

Send jeres informationer om det, I ønsker at dele, til info@dkmuseer.dk. 

Nyt fra ODM

Tilmeld dig ODM's nyhedsbreve og vær opdateret på kurser, arrangementer og politisk nyt på museumsområdet.

Læs nyheder fra ODM

Materiale fra afholdte arrangementer

Se oplæg og fotos fra tidligere afholdte arrangementer