Find vejledninger, publikationer, materialer og værktøjer. Send os også gerne materiale, som museumskolleger kan få gavn af: Send e-mail til ODM.

Se også oplæg og fotos fra tidligere afholdte arrangementer

Rapporter og publikationer 

 • Branding & Synliggørelse: Publikationen beskriver brandingprocessen på Faaborg Museum i forbindelse med museets 100-årsjubilæum. Processen og erfaringerne derfra kan eventuelt komme andre museer til gavn. 
 • Brugerundersøgelser fra Kulturstyrelsen: En kortlæggelse af, hvem udstillingsstedernes brugere er samt brugernes tilfredshed med museernes kerneydelser. Det giver museerne indsigt i, hvad der fungerer godt og mindre godt for løbende at sikre tilbud og oplevelser, der har værdi for museerne og deres brugere.
 • Danske museer i tal 2013-2017: Slots- og Kulturstyrelsens museumsfaglige statistik. Den er baseret på indberetninger fra de statsanerkendte museer.
 • Frivillighed på de statsanerkendte museer: Undersøgelsen har til formål at afdække bredde, dybde og syn på, hvilken værdi frivillige tilfører danske statsanerkendte museer, og hvilke fremtidige forventninger der blandt ODM’s medlemmer er til involvering af frivillige.
 • Magasinrapport:  Rapport fra 2008 over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer. Magasinrummene på 127 statsanerkendte museer er blevet undersøgt med henblik på
  at vurdere lokalernes egnethed som magasiner. Se også: Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven
 • ”Economic Impact of Museums Study": Publikation om museers biddrag til det samfundsøkonomiske overskud, fra Turku University i Finland. Museerne er vigtige besøgsmål for mange rejsende og skaber mulighed for vækst i turismeerhvervet. Turistindustrien beskæftiger titusindvis af finner og har – som en voksende industri – en væsentlig betydning både regionalt og for hele Finlands økonomi. 
 • Museerne, universiteterne og forskningen: Erfaringer, muligheder og udfordringer (PDF). Pjece fra regionale ”gå hjem-møder" - samarbejde med VELUX FONDEN.
 • "Museums Change Lives": De engelske museer fremtidsvision, fra Museums Association. Læs også publikationen Museums Change Lives.
 • Rapport om museumslovens kap. 8 – nyere tid som pdf: Rapport vedr. spørgeskemaundersøgelse om arbejdet med Museumslovens kap. 8 for nyere tids området på statsanerkendte kulturhistoriske museer 2011.
 • SAMARBEJDE - De danske museers puljer (Rapport fra ODM). 
 • Visjon, ambisjon og virkelighet: Publikationen er en komparativ analyse af nordiske kulturarvsdatabaser. Rapporten er grundig og kritisk, og den peger på, hvorfor og hvordan digitaliseringsprojekter i forskellige lande og institutioner falder mere eller mindre heldigt ud. Rapporten er blevet til som en del af et samarbejde mellem Kulturhistorisk Museum i Oslo og Nationalmuseet i Danmark, og er udgivet af Nordisk Ministerråd i august 2020.

Værktøjer og vejledninger til dagligdagen

Lovgivning, juridiske aftaler m.m.

Digitale værktøjer 

MMEx er museernes videncenter for digital formidling, der har til formål at assistere museer med udvikling af digital museumsformidling samt fastholde og bringe unik, specifik viden fra det ene museumsprojekt til det næste. 

MMEx kan f.eks. konkret hjælpe med: 

 • kvalificering af teknologier/brugeroplevelser
 • AV-projektledelse i udviklingsprocesser
 • Æstetisk user interaction design og tilgængelighedsprincipper
 • hardwaredesign
 • styringsdimensionering
 • udarbejdelse af udbudsmateriale
 • udarbejdelse af leverandørkontrakter
 • vedligehold af hardware, som sikrer længere levetid for dyrt hardwareudstyr.

MMEx arrangerer herudover seminarer og workshops, hvor museer kan lære og dele erfaringer om digitale løsninger, som allerede findes i det danske museumslandskab. 

Læs mere om MMEx

Publiceret:
09/07/2012

Materiale fra afholdte arrangementer

Se oplæg og fotos fra tidligere afholdte arrangementer

Kurser og arrangementer

Se kurser og arrangementer fra ODM

Nyt fra museum til museum

Er dit museum medlem af ODM, har I mulighed for at dele information om f.eks. arrangementer på ODM's hjemmeside.

Vi linker til siden 'Museum til Museum' fra nyhedsbrevet ODM Nyt.

Send jeres informationer om det, I ønsker at dele, til info@dkmuseer.dk. 

Nyt fra ODM

Tilmeld dig ODM's nyhedsbreve og vær opdateret på kurser, arrangementer og politisk nyt på museumsområdet.

Læs nyheder fra ODM