Ny kulturpolitisk redegørelse viser stærkt kulturlandskab

Den kulturpolitiske redegørelse, som er den første af sin slags siden 1997, er netop udkommet.

ODM’s forperson, Claus K. Jensen, siger i den forbindelse, at han først og fremmest ser redegørelsen som et ønske om at sætte fokus på kulturens værdi for os alle – og et ønske om at tale denne værdi op:

”Jeg synes, redegørelsen tegner et bilede af et stærkt og vigtigt kulturlandskab, som det er værd at værne om og fortsat udvikle. Og som nok bidrager mere til samfundsøkonomien, end de fleste ville tro. Samtidig peger ministeren i sin præsentation af rapporten på, at kulturen er en masse andet end økonomi – fællesskaber, mental sundhed, oplevelser og meget mere – og det fokus på Danmark som en kulturnation og på de potentialer, der ligger her, det håber jeg vil blive en del af den politiske debat i kølvandet på redegørelsen. Måske det nye Kulturens Analyseinstitut oven i købet kunne blive inspireret til at dokumentere kunst og kulturs betydning inden for andre områder af samfundet? ”

Et stærkt museumslandskab

I redegørelsen er et afsnit om kulturarv, som blandt andet giver en status på museernes situation. Claus K. Jensen siger:

”Afsnittet om kulturarv viser, at vi har et stærkt museumslandskab – og det understøttes af dagens tal fra Danmarks Statistik, der viser flotte besøgstal i 2022 trods krisetider. Jeg håber, at den politiske debat på vores område vil dreje sig om, hvad der skal til for at sikre en fortsat populær, stærk og højt kvalificeret museumsbranche. En del af løsningen kan ligge i museumsreformen, som nævnes i redegørelsen, og her ser jeg frem til arbejdet med reformen, hvor vi ønsker at skabe rammerne for et sammenhængende og samarbejdende landskab med mulighed for økonomisk konsolidering og styrket sammenhæng mellem opgaver og midler.  Jeg lægger også mærke til, at museernes arbejde med grøn omstilling – i ODM’s Museernes Grønne Akademi – fremhæves. Det understreger museernes vigtige rolle som samfundsaktør og de mange opgaver, museerne løfter for samfundet.”

Læs Kulturpolitisk redegørelse her (pdf)

Se ODM’s bidrag her

Publiceret:
11/05/2023