Mug i kulturarven

… Var hovedoverskriften i medierne, efter at DR Søndag afdækkede, at den store mangel på klimamæssig korrekt opbevaring af den danske kulturarv har betydet stor skade på genstande og værker i landets museumsmagasiner. En generel problemstilling, som ODM afdækkede allerede i 2006 – og som siden blev fulgt op af to Rigsrevisionsrapporter i henholdsvis 2007 og 2014. 

Kulturministeren affejede efterfølgende problemstillingen og meddelte, at det var museernes helt eget ansvar og et spørgsmål om prioritering at løse. Siden har kulturordfører Mogens Jensen (S) stillet et samrådsspørgsmål til ministeren og bedt hende redegøre for, ”hvad ministeren vil gøre for at følge op på kritikken fra Rigsrevisionen i såvel 2007 og 2014 af, at Kulturministeriet ikke gør nok for at sikre dansk kulturarv”. Det spørgsmål har ODM stillet i nu mere end 10 år – for det er også et statsligt ansvar at sikre, at kulturarven bevares bedst muligt og til gavn for kommende generationer. To tidligere ministre har lovet, at det var oplagt at se på tematikken i form af en folketingsledet eksperthøring. Begge ministre blev kort efter ved regeringsrokader og valg skiftet ud. Men det er stadig ODM’s håb, at en sådan høring må finde sted for at afdække problemets egentlige omfang. Så hermed en opfordring til ministeren, som nu har fået en oplagt mulighed for at svare på spørgsmålet. 

Læs yderligere om sagen 

Læs Mogens Jensens samrådsspørgsmål her

Publiceret:
16/04/2018