Museernes besøgstal 2022: Gæsterne er – næsten – tilbage

Efter flere år med besøgstal præget af corona ser det nu ud til, at gæsterne er tilbage på museerne. I næsten samme omfang som i 2019, altså før corona.

  • Samlet set, for alle museer i undersøgelsen, er besøgstallet faldet ca. 3-4 % fra 2019 – 2022
  • Hos ca. 20 % af museerne er der dog fortsat en vis afmatning at spore ift. 2019 
  • 66 % oplever samme eller højere besøgstal i 2022 ift. 2019
  • Af de 31 %, der har lavere besøgstal end i 2019, angiver ca. 10 %, at det skyldes lukning i perioder pga. renovering, ombygning mv.

Det er desuden værd at bemærke, at 2019 var et exceptionelt godt år for museerne.

Trods generelt flotte besøgstal er der en gruppe museer, der fortsat ikke helt er tilbage på 2019-niveau. Samtidig er det værd at bemærke, at entreindtægterne ikke kan opveje de stærkt stigende energiomkostninger, som mange museer oplever.

Publiceret:
18/01/2023