Nye tal: Energipriser presser museer – færre åbningstimer i sigte

De høje energipriser rammer museerne hårdt, og det får konsekvenser i 2023. Det viser en ny undersøgelse blandt ODM’s museumsmedlemmer, som har sat fokus på følgerne af de stigende udgifter til energi.

  • Hver femte museumschef forudser fyringer eller andre reduktioner i personalet i 2023
  • Op mod hvert fjerde museum overvejer at reducere museets åbningstider
  • Andre tyer til reduktion af fx arrangementer og skolebesøg eller midlertidige nedlukninger af en eller flere museumsafdelinger
  • Kun 6 % afholder ikke selv udgifter til el og/eller varme

Typiske kommentarer fra museerne er, at de i forvejen har skruet ned for varmen, har fuldt fokus på energibesparelser og i øvrigt skærer ned, hvor de kan. Der er ”skåret ind til benet”. Flere nævner også, at de kan være nødt til at sætte billetpriserne op i 2023.

Trist tendens fra 2022 ser ud til at fortsætte

Allerede i 2022 meldte flere museer, heriblandt Museum Sønderjylland, Skive Museum og Bornholms Museum, om midlertidig nedlukning af museumsafdelinger, mens Museum Odense og Museum Sønderjylland meldte om fyringer. Undersøgelsen tyder på, at flere kan være nødt til samme eller lignende tiltag i 2023.

Appel om politisk handling – man kan ikke skrue ned for kulturarven

Når museerne skal finde besparelser, er der en del af budgettet, som de ikke kan røre ved: bevaringsopgaven. Bevaring af kunstværker og museumsgenstande er en helt særlig disciplin, som kræver et nøje reguleret klima. Skruer man f.eks. temperaturen i en bygning ned fra 22 til 19 grader, kan luftfugtigheden stige til et niveau, der giver risiko for angreb af skimmel og skadedyr og ødelagte materialer.

”Vi opfordrer regeringen til, at der findes en løsning, som kompenserer museerne for den del af ekstraudgifterne, de ikke selv har nogen chance for at skrue på, nemlig bevaringsforpligtelsen. Energikrisen må ikke true vores fælles kulturarv”, siger forperson for ODM, Claus K. Jensen.

Økonomien er under pres – trods flotte besøgstal

Energipriserne satte sit tydelig tegn på museernes resultat for 2022. Hvert femte museum forventer mindst 10 % underskud på regnskabet, og kun hver tiende forventer overskud. Det til trods for, at museerne over en bred kam oplevede gode besøgstal i 2022 – de fleste er tilbage på niveau fra før corona.

Undersøgelsen viser, at fortsat høje energipriser rammer museernes økonomi på et niveau, som gode besøgstal er langt fra at opveje.

ODM undersøgte i efteråret 2022 eludgifterne på museerne, og her imødeså halvdelen af museerne problemer med stærkt stigende eludgifter, og flere stod overfor regninger, som sprængte budgetterne – hvilket altså afspejler sig i en negativ bundlinje for 2022.

Publiceret:
18/01/2023