Museumsgæster rammes ikke af forsamlingsforbud

I ODM er vi umiddelbart positive over, at museerne ser ud til at kunne holde åbent stort set som hidtil – sådan som vi forstår de nye regler – da forsamlingsforbuddet på 50 personer alene gælder indendørs kulturarrangementer med stående publikum, og altså ikke omfatter museumsgæster. Vi har naturligvis bemærket, at kulturministeren til DR har udtalt: ”At det lige rammer spillestederne, handler om, at mens man kan gå rundt på et museum og udgå at komme for tæt på hinanden, så er koncerter af en anden karakter. Her er der ofte mange kontaktflader” . Netop denne pointe har vi plæderet højlydt for at få igennem, også ved tidligere perioder med restriktioner, og nu ser den ud til at være hørt. Men vi afventer naturligvis udmøntningen i form af bekendtgørelser og regelsæt, fx er det vigtigt for os at afklare, hvilke aktiviteter på museerne forsamlingsforbuddet kan få betydning for, ikke mindst julesæsonen taget i betragtning.

Vi er opmærksomme på, at der kan komme uventede følger af restriktionerne, men lige nu er det nok mest frygten for at gå ud og deltage i kulturlivet – og dermed også besøgsfrekvensen – der er det største problem. Det seneste Kulturbarometer fra Applaus for godt 14 dage siden viste, at allerede der kunne der spores en vis angst for at deltage i kulturlivet, og den er jo med dagens øgede restriktioner næppe blevet mindre.

Som det ser ud lige nu, er det især koncert- og spillestederne, der igen skal lide. Det er barskt, og det er vigtigt, at der falder de nødvendige kompensationer, når nu staten de facto lukker store dele af en branche ned – den sammenhæng, der hidtil har været mellem restriktioner og kompensation, er i det hele taget afgørende at fastholde.

Læs mere – få overblikket:
Få ODM's overblik over restriktioner og retningslinjer 

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
08/12/2021