Museumsreform – i spil igen

Det rumler igen i forhold til debatten om statens støtte til de statsanerkendte og statslige museer. Hvilken rolle skal staten have i forhold til opgavevaretagelsen – og hvilke midler skal staten bidrage med? Hidtil har der været fokuseret på en revision af støttetildelingen, snarere end en reel reform af opgavevaretagelsen, sådan som ODM gennem snart en del år har plæderet for. Men nu ser det ud til, at der er et skift på vej. Det ses bl.a. i det nys udkomne kulturpolitiske udspil fra Dansk Folkeparti (DF), som rummer et fyldigt museumsspecifikt afsnit.

Gode takter og blinde vinkler

ODM hilser det velkomment, at DF forholder sig til museernes rolle, og at oplægget på flere felter følger ODM’s ideer for en kommende reformproces, herunder ideen om at nedsætte en uvildig ekspertgruppe til at analysere, hvad der i fremtiden skal være statens opgave i relation til landets museer. Samtidig anerkender DF museernes mangfoldige roller og åbner for, at museerne i Danmark generelt skal tilføres flere statslige midler, fx til museumsinitiativer, der hidtil kun har været støttet ad hoc. Et sådant politisk udspil vil altid være rammesættende og have en række blinde vinkler. Det er bestemt også tilfældet i DF’s udspil, hvor flere af de konkrete forslag vil være uspiselige for museerne. Det ser vi frem til at debattere.

“Sukker på en museumsreform”

Vi fornemmer, at også kulturminister Joy Mogensen er enig i vores synspunkt om at tage afsæt i en analyse af museumsområdet, før der træffes afgørende ændringer i støttetildelingen. Derfor ser vi frem til at følge op på debatten – og lader os i mellemtiden inspirere af Venstres tidligere kulturminister Bertel Haarder, der i Altinget Kultur den 6. april meddelte, at han synes, at man skal tilføre museumsområdet midler ”som sukker på en museumsreform” ud fra det synspunkt, at ”… den eksisterende fordeling af midlerne er ret tilfældig og rummer ikke de rette incitamenter, der fremmer kvalitet og publikumsinteresse. Ofte er det historiske grunde, der har ført til, at nogle museer får langt mere end andre. Hvis der skal mere rimelighed ind i fordelingen og tilføjes nogle incitamenter, så går det meget lettere, hvis de fleste får mere, så færre får for lidt!”. Den tidligere kulturminister afslutter med: ”Der er brug for en ekstra indsprøjtning til museerne, der som helhed har stærkt stigende besøgstal og masser af frivillige, der bakker op. De fortjener et løft.”

ODM er helt enig.

Læs mere

Tidligere nyheder om samme emne

Publiceret:
08/04/2021