Ny aftale: Forlængelse af hjælpepakker og ny museumspulje

I aftes, 16. december, indgik en række partier en aftale, som både indeholder forlængelse af eksisterende kompensationsordninger samt nye puljer på kulturens område. 

Nye og forlængede puljer

Af særlig relevans for museer er følgende puljer (citeret fra aftaleteksten):

  • "Aktivitetspuljen: Aftalepartierne er enige om at følge forbruget af midler og mødes, hvis trækket viser sig at være større end forudsat (80 mio. kr.)
  • Foreningspulje (50 mio. kr.)
  • Sæsonpulje for museer mv.: Aftalepartierne er enige om at etablere en særskilt sæsonpulje for museer på 10 mio. kr., der kan søges til at gennemføre aktiviteter på museer, når disse igen kan åbne. Det er en betingelse for tilskud, at der er iværksat særlige publikumsfremmende tiltag i forbindelse med aktiviteterne inden for rammerne af museernes faste virksomhed. Museerne vil ikke kunne søge støtte til de samme aktiviteter fra både aktivitetspuljen og sæsonpuljen målrettet museer mv."

Aktivitetspuljen og foreningspuljen forlænges til 28. februar 2021.

Forlængelse af eksisterende kompensationsordninger 

I aftalen indgår forlængelse til den 28. februar 2021 af en række kompensationsordninger, som ellers havde udløb den 31. januar 2021. 

Forlængelserne gælder de målrettede ordninger, samt – hvis de skærpede restriktioner forlænges – de generelle ordninger. I aftalen nævnes af relevans for museer:

  • Kompensationsordninger for faste omkostninger (inkl. tilsvarende ordninger på Kultur- samt Social- og Indenrigsministeriets område)
  • Kompensationsordning for arrangører, herunder kompensationsordning for aflyste kultur- og idrætsarrangementer
  • Nødpulje 1-4 på kulturområdet

Forlængelse og puljer er endnu ikke udmøntede. Vi opdaterer ODM's overblik over relevante hjælpepakker med information og links, når detaljerne er tilgængelige.

Læs mere:

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
17/12/2020