Ny aftale om coronahjælp til kulturen

En ny politisk aftale, indgået 19. marts, skal styrke sikkerhedsnettet for et kulturliv, der fortsat er hårdt ramt af restriktioner og andre følgevirkninger af coronapandemien. Centralt i aftalen står en forlængelse af puljen til kulturaktiviteter samt støtte til en række initiativer foreslået af Genstartsteamet for kultur- og idrætsliv. 

Kampagne for kulturen og nye digitale formater

ODM har sammen med en række andre kulturaktører plæderet for en national koordineret kommunikationsindsats, som opfordrer befolkningen til at besøge de danske kulturinstitutioner, når de igen er åbne. Det er derfor glædeligt, at der i aftalen afsættes midler til en landsdækkende kampagne, som efter en genåbning opfordrer borgerne til igen at tage del i kultur- og idrætslivet. Også initiativer, der støtter udviklingen af nye, digitale formater og koncepter, og analyse af borgernes oplevelse af den genåbnede kultur, er gode elementer, som kan komme museerne til gavn.

I aftalen afsættes endvidere midler til fem puljer, som skal støtte op om at forberede en sikker og tryg tilbagevenden til kultur- og idrætslivets aktiviteter for borgerne. Puljerne omfatter bl.a. midler til sikkerhedsmæssige tiltag, udvikling af digitale tilbud samt aktiviteter til en national kampagne; "100 dage med kultur og idræt".

I alt er 45 mio. kr. fordelt som anbefalet af Genstartsteamet: national kampagneindsats (2,0 mio. kr.), innovationslaboratorium (6,0 mio. kr.), dataindsamling (0,5 mio. kr.) og fem puljer (36,5 mio. kr.). Vi informerer nærmere, når puljerne udmøntes og åbnes. 

Forlængelse af aktivitetspuljen for kulturaktiviteter

Det fremgår af aftalen, at puljen i første omgang forlænges til 30. juni 2021 – med mulighed for yderligere forlængelse til 31. august, hvis der fortsat er hæmmende restriktioner. Forlængelsen skal videreføres med "de nuværende overordnede kriterier", og ansøgningsrunden 1. maj – 30. juni forventes åbnet midt i april. Puljen tilføjes desuden yderligere 200 mio. kr.

Aktivitetspuljen skal understøtte publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer, og at de kan gennemføres med respekt for corona-restriktioner, herunder fx med reduceret publikum. Puljen kan ikke søges under nedlukning, men skal stimulere aktivitet efter genåbning. Der kan ikke søges til udstillingsvirksomhed, men museer kan fx søge puljen til publikumsrettede formidlingsaktiviteter.

Læs mere 

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

 

Publiceret:
22/03/2021