Ny aftale om kompensation til kultur og erhverv i hele landet

Opdateret 16. december: En ny bred aftale indgået i aftes, den 10. december, åbner mulighed for kompensation til erhvervs- og kulturlivet, herunder museer, i hele landet – ikke blot i 69 lukkede kommuner. Det er to kendte ordninger, der nu genåbnes: lønkompensation og kompensation af faste udgifter. 

Kompensationsperioden vil løbe fra den 9. december (for de 38 kommuner, der lukkede der) eller 11. december (alle andre) og frem til den 3. januar 2021.

Museer med under 50 % offentlig driftsstøtte kan søge ordningerne, når de bliver tilgængelige.

Kompensationsordningerne bliver også gældende for museer med 50 % eller derover i offentlig driftsstøtte

16. december: Vi har nu ved dialog med Kulturministeriet fået afklaret, at hjælpepakkerne også kommer til at dække museer med 50 % eller derover i offentlig driftsstøtte.

I aftaleteksten hedder det:

"3. Ordninger på kultur- og socialområdet

"Der åbnes tilsvarende generelt for kompensationsordninger for faste omkostninger og selvstændige mv. for kultur- og idrætslivet. […] Desuden videreføres kompensationsordningerne for løn og faste omkostninger på socialområdet mv. til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv., der modtager mindst 50 pct. i offentlig støtte." 

Aftalen betegnes i øvrigt som en genåbning af de kendte aftaler fra foråret – og her kunne alle museer søge, uanset finansiering. Og det er altså nu bekræftet.

Lønkompensation:

  • Kan søges af institutioner og virksomheder, som står for at skulle varsle afskedigelser af minimum 50 medarbejdere eller 30 % af deres ansatte. Medarbejderne skal være hjemsendt i perioden og må ikke arbejde.

Kompensation for faste omkostninger:

  • Kompensation for faste omkostninger: Alle virksomheder får adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger såsom husleje, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 pct.
  • Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100 pct. af de faste omkostninger.
  • Den simplere ”faste omkostninger light”, der ikke kræver revisorerklæring, udbredes ligeledes til hele landet.

Læs mere:

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

 

Publiceret:
11/12/2020