Ny forskningsrapport understreger sammenhængen mellem kultur og sundhed

Det er tre forskere fra Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed, der står bag rapporten, som bygger på bidrag fra en lang række aktører inden for feltet kultur og sundhed – herunder flere museer – og som bærer titlen: “BEDRE VILKÅR FOR KULTUR OG SUNDHED. Tværfaglige perspektiver og politiske anbefalinger i 2023.”

Rapporten viser blandt andet, at feltet kultur og sundhed savner politisk opbakning og fælles strategi i Danmark.

Både i Danmark og internationalt stiger interessen for aktiviteter, indsatser og projekter, hvor borgere og patienter arbejder med kreativitet og fællesskaber i tæt relation med social- og sundhedsaktører, heriblandt også museer. Antagelsen, som denne rapport også understøtter, er, at deltagelse i kunst- og kulturaktiviteter kan fremme sygdomsforebyggelse og sygdomsmestring, trivsel og fysisk og mental sundhed.

Fem konkrete politiske anbefalinger

Rapporten understreger altså den nære sammenhæng mellem kultur og mental sundhed og behovet for en mere koordineret og strategisk indsats på området, som også tidligere blev påpeget i forbindelse med evalueringen af projektet ‘Kultur på recept.’

Rapporten afsluttes med fem konkrete politiske anbefalinger, herunder en national og tværsektoriel strategi, som kan sikre videndeling, kompetenceudvikling – og et bæredygtigt grundlag for feltet.

Læs hele rapporten her


Publiceret:
25/09/2023