Ny undersøgelse: Pressede museer – kompensation for indtægtstab afgørende

En velbesvaret survey udsendt til ODM’s medlemmer torsdag den 26. marts har på kort tid givet et samlet øjebliksbillede af museernes situation og aktuelle udfordringer i en svær tid. Undersøgelsen peger på især fire store problemer: Et markant indtægtstab, udfordret likviditet, hjemsendelser i stort tal – en del uden løn – og varslede fyringer samt stor bekymring for udsigt til svigtende turisme i højsæsonen.

Med en svarprocent på næsten 50 repræsenterer undersøgelsen alle faglige typer af museer og forskellige ejerformer; både private, statslige, kommunale, selvejende, forenings- og fondsejede museer. 

Stor tak til alle de museumsledere, som på ganske kort tid har leveret afgørende data til os.

Konklusioner og løsningsforslag 
Vi har samlet en række konklusioner fra analysen i et faktaark, som vi allerede har delt med relevante kulturpolitikere, sammen med forslag til konkrete løsninger.

Se faktaarket her

To konkrete løsningsforslag: Kompensér indtægtstab og udvid hjælpepakker

Med undersøgelsen in mente peger ODM på to løsninger:

 1. Specifik og målrettet hjælp, som kompenserer museernes markante indtægtstab.
  Det kan gøres helt enkelt: Kompenser for tabt indtægt for entré, butik, café og arrangementer på baggrund af sammenlignelig periode sidste år. På den måde sikres museernes likviditet uden nævneværdigt bureaukrati.

  Hvorfor? Store indtægtstab. Langt de fleste museer er afhængige billetindtægter, omsætning i butik, cafe, ved arrangementer, foredrag og andet, og analysen viser, at museerne står til at miste knap 300 mio. kr. på nedlukningen i marts-maj. Samtidig viser det sig, at tabet af indtægter udfordrer museerne allerede nu, simpelthen fordi de er lukket ned fra den ene dag til den anden. Og problemerne vil kun stige hen over sæsonen. 

  Uden indtægter vil mange museer hurtigt blive ramt på likviditet, og i surveyen angiver 41 %, at de enten er eller snart vil blive udfordrede. Der er varslet afskedigelser af ofte højt specialiserede medarbejdere, og indtægtsstoppet har allerede betydet, at løst ansatte og timelønnede, der normalt ansættes ved sæsonstart, ikke er blevet ansat – og en del sendes hjem uden løn. På grund af den lukkede for-sæson og en meget alvorlig nedgang i den internationale turisme i højsæsonen, må vi forudse at en lang række museer bliver meget hårdt økonomisk presset hele 2020.
   

 2. Udvid de eksisterende hjælpepakker, så flere museer inkluderes. ODM opfordrer indtrængende til at udvide mulighederne for hjælp og derved øge sikkerheden for alle kulturinstitutioner, uanset organisationsform – så også institutioner med over 50 % offentligt driftstilskud kan hjælpes; også de har store indtægtstab og uændrede omkostninger. 

   

  Hvorfor? Hjælpepakkerne rammer skævt. Der er mange både større og mindre museer, der ikke er omfattet af regeringens hjælpepakke om lønkompensation, fordi de får mere end 50 % af deres ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud. Men også i den kreds af museer forsvinder betydelige indtægter, som beskrevet ovenfor, ved nedlukningen af Danmark. Det vil utvivlsomt indenfor kort tid betyde afskedigelser, måske endog konkurser. 

  Den seneste ændring af trepartsaftalen omkring lønkompensation hævede beløbet, men ændrede ikke ved, at museer med 50% eller derover i offentlig driftsstøtte falder uden for. Se mere her 

Tidligere nyheder om samme emne

Publiceret:
31/03/2020