Nye anbefalinger til museernes bevaringsindsats

Hvordan sætter vi niveauet for vores bevaringsindsats? Det er et spørgsmål, mange museer står over for, og som en række nye anbefalinger skal hjælpe med at besvare. Anbefalingerne handler om en lang række temaer, fra skimmel- og skadedyrsbekæmpelse til beredskabsplaner og rengøring. 

Det er Københavns Museum og Konserveringscenter Vejle, der sammen med en fagligt bredt funderet arbejdsgruppe har udarbejdet anbefalingerne. 

ODM afholder et webinar om de nye anbefalinger den 25. august kl. 9.30-11. Webinaret giver en introduktion til udvalgte temaer i anbefalingerne, og hvordan man kan bruge dem i sin daglige praksis.

Publiceret:
13/08/2021