Nye restriktioner – det betyder det for museer

Opdateret 7. februar 2021. Danmark er fortsat på højeste risikoniveau i det nationale varslingssystem, og det beyder bl.a., at også udendørs museer nu skal holde lukket, og at forsamlingsforbuddet skærpes til 5. 

Alle de skærpede restriktioner gælder foreløbig frem til 28. februar.

Følgende er særligt relevante for museer:

Kulturinstitioner lukkes – både udendørs og indendørs 

  • Indendørsarealer skal holdes lukket for offentligheden. Dette gælder også musik- og kulturskoler.
  • Udendørs kulturinstitutioner, herunder museer, skal holdes lukket for offentligheden fra 8. januar. Lukningen omfatter alle lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, der ikke er på offentlige veje, pladser og parker. Derfor gælder det også parkområder mv. i tilknytning til museumsbygninger.
  • Muligheden for at afholde bl.a. kulturarrangementer og konferencer med op til 500 siddende publikummer er ikke længere gældende – heller ikke udendørs.
  • Undtagelsen, som giver mulighed for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år, aflyses frem til 17. januar 2021. Der må herefter som udgangspunkt i denne periode kun være 10 personer til stede på samme sted samtidig i idræts- og foreningsaktiviteter.

Arbejdspladser – hjemmearbejde

  • Alle offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle ansatte hjem og til at arbejde hjemme, med mindre den ansatte varetager kritiske funktioner.
  • Både offentlige og private arbejdsgivere i de nævnte kommuner opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

Skoler – de fleste elever er hjemsendt

Museer og andre kulturinstitutioner kan fortsætte undervisningsaktiviteter rettet mod skoleklasser og dagtilbud, således som det var muligt under forårets nedlukning. Bemærk dog, at alle folkeskolens elever er hjemsendt, det samme gælder en række andre undervisningsinstitutioner. Fra 8. februar er landets 0.-4. klasser tilbage igen, og kan således også igen deltage i undervisningsaktiviteter på museerne.

I Q&A fra Kulturministeriet hedder det (hvilket er bekræftet af KUM den 7. februar):

"Lokaler, hvor der udøves kultur- og idrætsaktiviteter må under forudsætning af, at afviklingen af normale kultur- og idrætsaktiviteter ophører, gerne holdes åbne for undervisning eller andre faglige formål for skoler, dagtilbud mv., som er omfattet af bekendtgørelse om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) eller bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Det gælder f.eks. skoler, børnehaver, vuggestuer, folkehøjskoler mv. De må stadig gerne bruge teatre, biografer, museer, idrætshaller mv."

Museumsbutik – lukkes

Museumsbutikker betragtes som detailhandel og skal i lighed med øvrig detailhandel (undtaget dagligvarebutikker og apoteker) holde lukket.

Kompensation

Nedlukningen følges af adgang til kompensation. Læs mere i ODM's overblik over relevante hjælpepakker (link nedenfor)

 

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

 

Publiceret:
06/01/2021