Nye restriktioner i Hovedstadsområdet – betydning for museer

Fra 7. december frem til foreløbig 2. januar 2021 indføres en række skærpede restriktioner for 17 kommuner i Hovedstadsområdet. Museer og andre kulturinstitutioner skal ikke lukke, men berøres primært som arbejdspladser. Der er ikke ændret ved det generelle forsamlingforbud på max 10 personer, ligesom "det store forsamlingsforbud" – som gælder arrangementer, herunder kulturelle aktiviteter, med siddende publikum – fortsat er på 500.

De berørte kommuner er: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, LyngbyTaarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Nedenfor er i citationstegn gengivet de for museer væsentligste pointer fra Sundhedsministeriets pjece vedr. tiltagene i den såkaldte Hovedstadspakke. 

Arbejdspladser – hjemmearbejde

  • "Offentlige og private arbejdsgivere i de nævnte kommuner opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette."
  • "Offentlige arbejdsgivere opfordres endvidere til at vurdere, om opgaver, der forudsætter fysisk fremmøde, kan udskydes til efter nytår og i givet fald gøre dette"
  • "For så vidt angår statslige arbejdspladser har der siden efteråret været en restriktiv tilgang til fysisk fremmøde. I perioden frem mod jul vil der være fokus på yderligere opstramning, så færre møder fysisk på arbejde."

Børn og fritid – foreningsaktiviteter ikke længere undtaget fra forsamligsforbud

  • "Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år finder ikke anvendelse i perioden fra 7. december 2020 til 2. januar 2021."

Dette betyder, at eksempelvis hold på billedskoler i de berørte kommuner må være max 10, inkl. underviser.

Forsamlingsforbud – ikke ændret

Ud over skærpelsen på foreningsområdet (jf. ovenfor), er der ikke ændret ved forsamlingsforbuddet. "Det lille forsamlingsforbud" er fortsat på 10, mens det om det "store forsamlingsforbud" lyder således:

  • "Muligheden for at være 500 personer til stede ved arrangementer mv. med siddende deltagere mv. indskrænkes, så undtagelsen alene omfatter aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund, arrangementer mv. inden for idræt og kultur, herunder kampe, forestillinger og koncerter, erhvervsrelaterede aktiviteter, herunder konferencer og generalforsamlinger, samt for foredrag, kurser, undervisning, borgermøder og lignende (vil gælde på nationalt niveau)"

Skoletjeneste – ikke ændret

Hverken på grundskoler, ungdoms- eller voksenuddannelser må der foregå undervisning på tværs af klasser. Men klassevis undervisning i eksempelvis museumsregi følger fortsat skolens regler, og skoleklasser er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på 10. Læs mere om forsamlingsforbud og skoler her

Læs mere

 

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
02/12/2020