Nyt lovforslag om forbud mod utilbørlig behandling af religiøse symboler

I august lancerede regeringen et lovforslag om ‘forbud mod utilbørlig behandling af religiøse symboler’. Forslaget mødte kritik fra en række organisationer, blandt andet Dansk Kulturliv, for at være for upræcist og ramme alt for bredt – herunder, at lovforslaget ville begrænse ytringsfriheden på alle landets kunst- og kulturinstitutioner, og ikke kun de koranafbrændinger, som lovforslaget blev udarbejdet for at begrænse.

Regeringen har nu fremlagt et nyt lovforslag, hvor det, jf. justitsministeriet.dk, blandt andet præciseres, at: ‘kunstværker, hvor den utilbørlige behandling er en mindre del af et større værk, ikke vil være omfattet af forbuddet.’

En uddybelse af ændringen vedr. kunstneriske ytringer lyder som følger (kilde: faktaark fra justitsministeriet):

‘Udvidet beskyttelse af handlinger foretaget i kunstnerisk øjemed
Lovforslaget er ændret, så kunstneriske fremstillinger vil falde uden for forbuddet, hvis den ellers utilbørlige behandling udgør en mindre del af et kunstnerisk værk. Et kunstnerisk værk, som har den utilbørlige behandling som den eneste eller centrale bestanddel, vil derimod være omfattet af bestemmelsen.’

Dansk Kulturliv ser i udgangspunktet positivt på de fremlagte ændringer – vi følger udviklingen. 

Publiceret:
27/10/2023