Nyt om hjælpepakker – aktivitetspulje og selvvalgt lukning

I forbindelse med genåbningen af en stor del af kulturlivet den 16. januar er der indgået en politisk aftale, som skal hjælpe de institutioner, som har svært ved at åbne med så kort varsel.

Aftalen indebærer også en genåbning af aktivitetspuljen, som kendes fra tidligere.

Følgende kan være af relevans for museer:

Videreførelse af kompensationsordninger på kulturområdet

En række kompensationsordninger videreføres, herunder for nødlidende kulturinstitutioner og ordningen for produktionsomkostninger.

Der indføres en frivillig omstillingsperiode
Der etableres en omstillingsperiode for en række kompensationsordninger på kulturens område, herunder nødlidende kulturinstitutioner og produktionsomkostninger, der gælder i perioden 16. januar 2022 til og med 31. januar 2022, hvor virksomheder, institutioner mv., der har været omfattet af nedlukning, kan ansøge om kompensation på samme vilkår, som i perioden, hvor der har været restriktioner.

Aftalen berører ikke specifikt de generelle hjælpepakker – lønkompensation og kompensation for faste omkostninger – men da disse ordninger allerede i december til forlænget til hhv. 31. januar og 28. februar, kan de fortsat søges – også af institutioner, som er selvvalgt nedlukkede, hvis de i øvrigt opfylder kriterierne. 

Opdateret 13. januar 2022 med bekræftelse af, at man kan søge de generelle kompensationsordninger.

Genetablering af aktivitetspuljen

Der etableres en ny aktivitetspulje målrettet kulturaktører, fx teatre, spillesteder, foreninger mv. inden for kulturområdet, hvis primære formål er at skabe publikumsrettede kulturaktiviteter for borgerne i perioden 16. januar 2022 til og med 4. februar 2022, fx teaterforestillinger eller koncerter, som er åbne for offentligheden.

Kulturaktiviteten skal være publikumsrettet (med mere end 25 samtidige tilstedeværende tilskuere) og åben for offentligheden samt annonceret senest 11. januar 2022. Aktiviteten skal have billetsalg eller dokumentere fremmødte publikummer. Der kan maksimalt ydes 1,0 mio. kr. i støtte pr. aktivitet.

For puljen gælder dog et loft på 3,0 mio. kr., som hver arrangør maksimalt kan modtage i tilskudsperioden. Puljen dækker i lighed med den tidligere aktivitetspulje op til 65 pct. af alle direkte og indirekte omkostninger til aktiviteten, der ikke er dækket af andre indtægter. Evt. overskud skal tilbagebetales (dog maksimalt svarende til tilskuddets størrelse) i lighed med den tidligere ordning.

Der afsættes 30,0 mio. kr. til aktivitetspuljen.

Læs mere

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

 

 

Publiceret:
13/01/2022