ODM lancerer grønt museumscharter

Billede fra lanceringseventet på ODM Faglige Orienteringsmøde i Vejle d. 15. november.

ODM´s nye ’Charter for grøn omstilling af danske museer’ er en invitation til alle museer om i fællesskab at vise vejen mod en CO2-neutral fremtid. Sammen kan danske museer være det gode eksempel på, hvad en branche kan opnå, når den går sammen om et ambitiøst mål.

Til ODM´s Faglige Orienteringsmøde d. 15. november i Vejle præsenterede ODM´s Museernes Grønne Akademi et nyt ’Charter for grøn omstilling af danske museer’.

Charteret er udtryk for et ønske om at skabe et handlingsorienteret fællesskab blandt ODM’s medlemmer omkring arbejdet med grøn omstilling. Det er et værktøj og et udtryk for en forpligtende deltagelse i et ambitiøst fællesskab, museerne kan bruge i bestræbelsen på at omstille sig til en bæredygtig fremtid.

Overskueligt og ambitiøst

Spørgsmålet om, hvad de vigtigste komponenter i arbejdet med den grønne omstilling er, har været ledende for udviklingen af charteret, som er foregået i tæt dialog med ODM´s medlemmer, Museernes Grønne Akademis styregruppe samt en række fonde. Samtidig har det været vigtigt at finde den rette balance mellem ambitionsniveauet, der gør en forskel, og rimelige krav til rapportering.

På denne baggrund blev det tydeligt, at den grønne omstilling:

  1. skal formuleres strategisk
  2. skal forankres og kommunikeres organisatorisk
  3. skal overvåges systematisk
  4. fordrer efteruddannelse

    Find beskrivelserne af de fire områder og få overblik over, hvad museet, inden for et år, skal leve op til som charterunderskriver her.

Bliv del af et handlingsorienteret fællesskab

Med charteret beder vi ODM´s medlemmer om at arbejde systematisk med museets omstilling. Museernes Grønne Akademi faciliterer netværk og understøtter arbejdet ved bl.a. at udbyde en række efteruddannelsesaktiviteter i løbet af 2024, hvor ledere og medarbejdere kan diskutere udfordringer og løsninger med kolleger og blive klædt på til at løfte opgaven.

Charteret er henvendt til museer, men behøver ikke stå alene

Der er – heldigvis – flere initiativer, der arbejder på at gøre kulturlivet i Danmark mere bæredygtigt. Der findes ingen eksempler på tiltag, som udelukker andre. Af de mest aktuelle initiativer kan nævnes Green Attraction, som er et miljømærke, der fortæller, at museet arbejder systematisk med området og har nået et vist niveau. Charteret er et udtryk for, at museet arbejder målrettet med grøn omstilling, uanset udgangspunktet. Hvis museet allerede er Green Attraction-certificeret, anbefales det også, at man tilslutter sig charteret. Kravene til rapportering overlappende og vil påføre et minimalt ekstra arbejde.

KL’s Grønne partnerskaber mellem kommuner og kulturliv arbejder på tværs af kulturelle institutioner i kommunalt regi. Der er stort fokus på kulturens potentiale som forandringsagent. Charteret er målrettet museerne og har fokus på at understøtte museernes transformation og mindske deres negative aftryk på planeten.

Kontakt projektleder Birgitte Kehler Holst for spørgsmål.

Læs mere og tilmeld dig ’Charter for grøn omstilling af danske museer’ her.

Publiceret:
07/12/2023