Charter for grøn omstilling af danske museer

Velkommen til et forpligtende, handlingsorienteret fælleskab om grøn omstilling

Hvad er de vigtigste komponenter i den grønne omstilling af danske museer? Det har været hovedspørgsmålet i udviklingen af vores charter. I dialog med en række museer er vi nået frem til, at et afgørende skridt på vejen mod en C02-neutral fremtid er et forpligtende, handlingsorienteret museumsfællesskab om grøn omstilling.

Hvorfor et charter?

Charteret er et konkret handlingsværktøj og på samme tid udtryk for en forpligtende deltagelse i et ambitiøst fællesskab. 

At tilslutte sig charteret er at åbne en dør til et forpligtende fællesskab med løbende kompetenceudvikling og sparring om organisation og forankring, nye måder at planlægge og producere udstillinger på, og om hvordan museet opdaterer sine standarder for (op)bevaringen af genstande og værker og målrettet optimerer sine bygninger og sit energiforbrug.

”I fællesskab vil vi være det gode eksempel på, hvad en branche kan opnå, når den går sammen om et fælles mål. Indenfor fire områder; organisering, kommunikation, CO2-regnskaber og efteruddannelse, tager vi ansvar for at bidrage til, at Danmark og verden kan nå de ambitiøse klimamål. ” (Charter for grøn omstilling af danske museer)

Hvad kræver det at tilslutte sig charteret?

Når dit museum tilslutter sig charteret, har I et år til at leve op til fire overordnede kriterier:

  • Ansvaret for den grønne omstilling af museet er tydeligt placeret i organisationen
  • Museet udarbejder CO2-regnskab(er)
  • Museet kommunikerer aktivt, at den grønne omstilling prioriteres
  • Museet giver løbende udvalgte medarbejdere kompetenceløft inden for grøn omstilling og bæredygtig udvikling

I selve charteret kan du se de uddybende beskrivelser af, hvad jeres museum, inden for et år, forventes at leve op til som charter-deltager.

Eller kontakt os for at blive klogere på, hvad det betyder for dit museum at tilslutte sig charteret.

Processen for tilslutning:

  1. Museet tilslutter sig charteret via grønnemuseer.dk
  2. Museet modtager en informationspakke fra ODM
  3. Museet har nu et år til at efterleve kriterierne
  4. Museet modtager invitationer til kurser,  netværks- og videndelingsarrangementer
  5. Museet opstiller mål for arbejdet med den grønne omstilling for det kommende år
  6. Museet afrapporterer til ODM for opfyldelse af kriterierne

Charter for grøn omstilling af danske museer

Se charteret i pdf.

Se charteret i pdf