ODM’s generalforsamling – ny bestyrelse konstitueret

Torsdag d. 25. april 2019 afholdt ODM sin ordinære generalforsamling på Vartov i København. Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg, og alle blev genvalgt med applaus. Flemming Just, Sydvestjyske Museer; Iben Bækkelund Jagd, ROMU; Anne-Mette Villumsen, Skovgaard Museet samt Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum er således genvalgt for den næste toårige periode.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Flemming Just som formand samt Bo Skaarup og Gitte Ørskou som næstformænd.

Se bestyrelsens sammensætning her

Læs formand Flemming Justs beretning fra generalforsamlingen her 

Hent ODM's årsberetning her

Publiceret:
29/04/2019