Organisationen Danske Museers bestyrelse pr. 25. april 2019:

Flemming Just, formand
Direktør, Sydvestjyske Museer

Bo Skaarup, næstformand
Museumsdirektør, Naturhistorisk Museum Aarhus

Gitte Ørskou, næstformand
Direktør, KUNSTEN i Aalborg

Anja Olsen
Museumschef, Forstadsmuseet og Cirkusmuseet

Anne-Mette Villumsen
Museumsleder, Skovgaard Museet

Berit Anne Larsen
Formidlingschef, Statens Museum for Kunst

Iben Bækkelund Jagd
Vicedirektør, ROMU

Jesper Stub Johnsen
Vicedirektør, Nationalmuseet

Lisette Vind Ebbesen
Museumsdirektør, Skagens Kunstmuseer

Lise Ræder Knudsen
Leder, Konserveringscentret i Vejle

Nikolaj Scharff
Samlingschef, Statens Naturhistoriske Museum

Suppleanter:

Claus K. Jensen
Museumsdirektør, Vardemuseerne

Mette Sandhoff Mansa
Museumsleder, Kastrupgårdsamlingen

Vakant
Natur

Publiceret:
26/04/2019