Plads, afstand og forsamling – sådan er reglerne for museer

OBS: SIDEN OPDATERES IKKE LÆNGERE. Få i stedet overblikket her

Må man lave omvisninger? Skal der være 2 eller 4 m2 per gæst? Hvor mange medarbejdere må man være til et møde på arbejdspladsen? Må skoleklasser komme på besøg?

Retningslinjerne indeholder naturligvis andet end plads, afstand og forsamling, men det er noget af det, vi får stillet flest spørgsmål omkring. Derfor har vi opdateret oversigten her, som vi også brugte i 2020, så den flugter med retningslinjerne i 2021.

Se de øvrige retninglinjer for 2021 her

Se forklaringer og kildehenvisninger under grafikken.

 

Forsamlingsforbud

Forsamlingforbuddet er pr. 1. juli 250 indendørs og intet max udendørs. 1. august afskaffes det helt.
Se planen for udfasning af forsamlingsforbuddet på justitsministeriets hjemmeside (åbner pdf) samt aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni (åbner pdf). 

Arealkrav

Udfases jf. aftalen om yderligere udfasning fra den 11. juni (link ovenfor).

 • 1. juli: Arealkravet ophæves for siddende gæster i restauranter mv.
 • 1. august: Arealkravet lempes til 2 m2 pr. person på alle områder
 • 1. september: Arealkravet ophæves (såfremt 1 meter afstandskravet afskaffes som planlagt)

Arbejdsplads eller offentlig kulturinstition

Det er vigtigt at skelne mellem de krav, der gælder for museet som a) arbejdsplads og b) institution med adgang for offentligheden. Fx gælder forsamlingsforbuddet ikke i et kontor på en arbejdsplads, så længe der er mere end 1 meter mellem hver medarbejder, men det er gældende, når man fx holder en omvisning.

For den del af museet, der fungerer som en kontorarbejdsplads, gælder alene et krav om, at der skal være mindst 1 meter i mellem de ansatte (i særlige tilfælde 2 meter). Forsamlingsforbuddet gælder altså ikke på kontorarbejdspladsen, så længe, der er tale om “et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde“. Der er heller ikke noget krav om, at der skal være et bestemt antal m2 gulvareal per person.

Relevante links:

Stående/gående eller siddende publikum/gæster

Når man ser på museet som en kulturinstitution med gæster, er det vigtigt at skelne imellem, om der er tale om publikum, der i al væsentlighed er stående / gående, eller om der er tale om fx siddende gæster i restaurant/café.

 • Stående / gående gæster (som museernes publikum som oftest vil være) skal have minimum 4 m2 gulvareal per person. Pr. 1. august lempes arealkravet til 2 m2 gulvareal per person, jf. aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni (åbner pdf)
 • Siddende gæster i fx restaurant/café eller til arrangement skal have minimum 2 m2 gulvareal per person. 
 • Omvisninger og andet, hvor publikum bevæger sig rundt/er stående, er omfattet af forsamlingsforbud, og de øvrige krav til afstand skal overholdes

Særlig vedr. siddende publikum

 • Per 6. maj træder det store forsamlingsforbud igen i kraft. Det er på 500 og gælder siddende publikum, som er vendt mod en scene, oplægsholder eller lign., som sidder ned på faste pladser. De øvrige krav til afstand og areal overholdes.

Større arrangementer: Der er vedtaget en aftale om forskellige typer af større arrangementer, hvor forbud hæves/lempes efter en særlig plan og med specifikke krav og retningslinjer hen over en række uger/måneder.  Se link nedenfør.

Relevante links:

Skoleklasser og studerende

 • Skoler og uddannelsesinstitutioner på børne- og undervisningsområdet (herunder grundskole, gymnasier og erhvervsskoler) samt uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område er undtaget forsamlingsforbuddet 
 • Arealkravet på 4 m2 per gæst gælder ikke for elever i et lukket undervisningslokale, men træder i kraft når eleverne eksempelvis bevæger sig rundt i udstillingslokaler
 • Eleverne skal til enhver tid kunne holde minimum 1 meters afstand (gerne 2) til andre gæster

Relevante links:

Presse 

 • Journalister, som er til stede i kraft af deres arbejde for eksempelvis at dække en begivenhed, er undtaget forsamlingsforbuddet, da de er til stede som følge af et naturligt led i udførelsen af deres arbejde (se ovenfor under arbejdsplads).
 • Afstands- og arealkrav gælder for alle tilstedeværende, inkl. journalister. 
 • Der kan henstilles til, at journalister skal vise gyldigt coronapas for at deltage.

Jf. svar fra myndighedsfælles corona-hotline 22. april 2021.

 

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
25/04/2021