Puljenyt: Flere museumsrelevante midler at søge lige nu

Både Bikubenfonden og Slots- og Kulturstyrelsen har netop nu åbent for ansøgninger til puljer af relevans for museer – som vel at mærke ikke er relateret til corona.

(Søger du information omkring coronarelaterede puljer, kan du i stedet se mere her.)

Bikubenfonden: Ansøgningsrunde scenekunst og billedkunst

Både små og store institutioner, foreninger og virksomheder kan søge 50.000-300.000 kr. til blandt andet nyskabende udstillinger og øvrig formidling af billedkunst i Danmark.

Ansøgningsfrist: 20. maj 2021.

Læs mere og ansøg her

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS)

SLKS har en række relevante puljer, som dog kun kan søges af statsanerkendte og statslige museer. 

 • Pulje til samlingsvaretagelse kan søges frem til 14. september 2021.
  Læs mere og ansøg her
 • Pulje til styrkelse af museernes relevans for underrepræsenterede brugergrupper på de statslige og statsanerkendte museer kan søges frem til 5. oktober 2021.
  Læs mere og ansøg her
 • Pulje til kvalitative undersøgelser af underrepræsenterede brugergrupper på de statslige og statsanerkendte museer kan søges frem til 5. oktober 2021.
  Læs mere og ansøg her
 • Pulje til erhvervelser af genstande, værker eller præparater til museernes samlinger kan søges løbende.
  Læs mere og ansøg her

 

Læs om andre relevante puljer:

Publiceret:
05/05/2021