Stigende smittetal lukker nu museer i yderligere 31 kommuner

Opdateret 16. december Allerede fra i morgen, den 11. december kl.16, og frem til foreløbig 3. januar 2021, skal bl.a. museer og andre kulturinstitutioner lukke deres indendørs arealer i yderligere 31 kommuner. Det blev meddelt på pressemøde i dag, idet de skærpede restriktioner i "Storby- og Sjællands-pakken" udbredes, og nu gælder det meste af landet.

De berørte kommuner er: Region Hovedstaden (Bornholm undtaget), Region Sjælland, Region Midtjylland samt Middelfart, Fredericia, Odense, Vejle og Aalborg kommune.

For museer i disse kommuner er især følgende relevant:

Kulturinstitioner – alle offentligt tilgængelige indendørsarealer lukkes

  • Indendørsarealer skal holdes lukket for offentligheden. Dette gælder også musik- og kulturskoler.
  • Der kan fortsat afvikles udendørs idræts- og kulturarrangementer med op til 500 siddende personer til stede.
  • Undtagelsen, som giver mulighed for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år, aflyses frem til 3. januar 2021. Der må herefter som udgangspunkt i denne periode kun være 10 personer til stede på samme sted samtidig i idræts- og foreningsaktiviteter.

Arbejdspladser – hjemmearbejde

Alle offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle ansatte hjem og til at arbejde hjemme, med mindre den ansatte varetager kritiske funktioner.
Både offentlige og private arbejdsgivere i de nævnte kommuner opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

Skoler – aktiviteter kan fortsætte

16. december: Vi har nu fået afklaret, at museer kan fortsætte undervisningsaktiviteter rettet mod skoleklasser, således som det var muligt under forårets nedlukning. Dette er kun eventuelt relevant for elever fra 4. klasse og nedefter, idet de ældre klasser er hjemsendte. 

I bekendtgørelse 1815 fra 4. december 2020 om "forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19" hedder det i §14: 

"Bekendtgørelsen gælder ikke for dagtilbud, skoler, institutioner m.v., der er omfattet af bekendtgørelse om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) eller bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Det gælder også for aktiviteter, der finder sted uden for de lokaler eller øvrige lokaliteter, som dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v. råder over."

Denne paragraf er ikke ændret i opdateringen fra 8. december (BEK 1851) og vi har fået bekræftet, at den fortsat at gælder.

Kulturministeriet skriver i en meddelelse til sektorpartnerskabet:

"[…] lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, herunder f.eks. teatre, biografer, museer, kunsthaller og idrætshaller fortsat kan holdes åbne for dagsinstitutioner, skoler, folkehøjskoler mv. Det er dog ikke et krav, at teatre mv. holder åbent, når de samtidig skal holdes lukkede for offentligheden. Det skal også understreges, at hvis kulturinstitutionerne holder åbent for dagtilbud, skoler, folkehøjskoler mv., betragtes de ikke længere som tvangslukkede. De kan dog stadig søge de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation samt aktivitetspuljen til kulturaktiviteter til støtte for aktiviteterne."

 

Museumsbutik – kan holde åbent

16. december: Vi har fået bekræftet, at museumsbutikker, som er adskilt fra museets udstillingsområde, kan holde åbent, selvom museets øvrige offentlige tilgængelige lokaler er lukkede.

I BEK 1851 fra 8. december 2020 hedder det i §5a, stk. 3, at lukning for offentligheden omfatter:

"Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder museer, kunsthaller, kulturhuse, teatre, spillesteder, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler." Her er således udelukkende nævnt de kulturelle aktiviteter.

BEK 1851 er en opdatering af BEK 1815, og der er ikke tilføjet ændringer på dette område. I BEK 1815, §8, fremgår en række krav til plads mv. ift. lokaler,  hvortil offentligheden har adgang, herunder detail- og dagligevarehandel. Disse lokaler er altså ikke lukkede. 

Spørgsmålet er, hvorvidt museumsbutikker, som er separat fra museets udstillingsarealer, regnes for en del af de kulturelle aktiviteter (og skal lukke) eller som detailhandel (og må holde åbent med restriktioner på antal og krav til areal). Vi har nu fået bekræftet, at butikkerne regnes som detailhandel og derfor kan holde åbent.

Kompensation

Nedlukningen følges af adgang til kompensation. I pressemeddelelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet hedder det således:

"Regeringen og arbejdsmarkedets parter har torsdag morgen aftalt at genindføre lønkompensation gældende fra 9. december 2020. Med udvidelsen af de skærpede tiltag kommer lønkompensationsordningen til at gælde hele landet.

Der ses også på at forbedre de øvrige hjælpepakker til erhvervs-og kulturlivet."

Vi opdaterer denne side, når flere detaljer er kendt.

Læs mere:

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

 

Publiceret:
10/12/2020