Stormøde skød ventet museumsreform i gang

Over 100 repræsentanter fra de statsanerkendte museer, ODM, flere af Folketingets kulturordførere, Kommunernes Landsforening (KL)  og andre aktører bidrog til stormødet 27. februar om den forestående museumsreform. Dagen blev indledt med taler fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt, KL’s Stine Johansen, direktør med ansvar for klima, erhverv og miljø og ODM’s forperson Claus Kjeld Jensen.

ODM’s tale til forsamlingen ses her.

Kulturministeren lagde ud med at udtrykke et håb om at “det største gruppearbejde i Kulturministeriets historie” ville munde ud i mange input – også der, hvor der ikke er enighed. Der var mange stemmer i spil, og ikke enighed ved alle 10 borde. Alligevel tegnede der sig ved mødets afslutning en række fælles linjer, herunder at et nulsumsspil ikke er vejen frem, at der skal være sammenhæng mellem krav og tilskud, og at alle statsanerkendte museer skal bevare deres forskningsforpligtelse. Det blev også betonet, at det er vigtigt med en museumslov, der tillader fleksibel og bæredygtig udvikling af branchen.

Claus Kjeld Jensen, forperson i ODM, siger:

“Vi værdsætter muligheden for at byde ind og oplever en lyttende minister og engagerede kolleger. Tak for det. For ODM er det helt afgørende, at man nu politisk tager sig tiden til at analysere og kortlægge museernes opgaver i en nutidig kontekst. Det er en stor opgave, men ODM deltager gerne i udvalgsarbejdet. I første omgang skal vi tale kulturarv, museernes stigende samfundsansvar og andre opgaver – ikke enkeltinstitutioners økonomi. Først derefter giver det mening at begynde at skære kagen ud efter fagligt baserede og gennemskuelige kriterier. Og her vil det efter min bedste overbevisning vise sig, at man er nødt til at gøre den kage større, hvis resultatet skal være en succesfuld og bæredygtig museumsreform.”

Kortlægning skal sikre grundlag for reform

Fra alle sider lød det på mødet, at en reform er påkrævet og ønsket – for nogles vedkommende, længe ønsket. Trods enighed om nogle af de store linjer, efterlod mødet ingen tvivl om, at nuancerne, forskellene og ikke mindst, de konkrete løsningsforslag, vil være vidt forskellige fra museernes side. ODM er således bekræftet i, at næste vigtige skridt i reformen skal være et ekspertudvalg, som har til opgave, inden for en overskuelig tidshorisont, at kortlægge museumsfeltet og de mange opgaver, museerne varetager – både lokalt, kommunalt og i statsligt regi.

Der var desværre en række museer, som qua deres ejerskab ikke var inviteret til mødet, nemlig de statslige museer. Der er ingen tvivl om, at skal det give mening at kortlægge museernes opgaver for samfundet, skal de statslige museer også med i analysen. Det samme gælder de museer, som lige nu står uden for museumsloven, men som måtte ønske at blive statsanerkendt.

Kulturministeren har udtrykt ønske om, at reformen skal være i mål i indeværende år. Der venter et spændende og travlt år, og ODM ser frem til at bidrage konstruktivt til en god proces.

ODM’s ønsker til en reform

Se de fem principper, som opsummerer ODM’s ønsker til en museumsreform

Publiceret:
28/02/2023