Retningslinjer for genåbning 2020

Med den politiske aftale, der faldt på plads sent om aftenen den 20. maj, kunne blandt andet museerne genåbne ”straks”. Genåbningen kræver dog naturligvis en række forholdsregler omkring fx antal gæster, rengøring og afstandsmarkering.

Bemærk: Retningslinjerne er senest opdateret den 12. november 2020. Find link nederst på denne side til retningslinjerne på Kulturministeriets hjemmeside.

Opdatering 7. december: Kravet om mundbind, som blev indført 29. oktober, forlænges frem til foreløbig 28. februar 2021: Krav om mundbind eller visir på blandt andet museer og andre kulturinstitutioner i lokaler, hvortil der er offentlig adgang. Kravet gælder både personale og gæster (fra og med 12 år). Kravet gælder ikke udendørs. Læs mere om mundbind/visir på coronasmitte.dk

Særligt vedrørende antallet af gæster
Retningslinjer i forhold til antallet af gæster har været imødeset med spænding af museerne, og her fremgår det, at det samlede antal af gæster, som kan besøge museet på en gang, skal beregnes ud fra de gældende plads- og afstandskrav – ikke ud fra forsamlingsforbuddet. Sidstnævnte er derimod relevant i forhold til afholdelsen af arrangementer og rundvisninger.

Ordlyden vedr. forsamlinger er opdateret pr. 22. juni og erstatter den tidligere vejledning på området. Opdateringen er fremhævet med kursiv.

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand, og regler for maksimalt antal personer pr. areal, bør altid overholdes i såvel publikums- som medarbejderområder.
Institutionerne skal overholde det gældende forsamlingsforbud. Det bemærkes dog, at den samlede tilstedeværende publikumsmængde på en institution, der holdes åbent i overensstemmelse med disse retningslinjer, ikke i sig selv anses for en forsamling. Arrangementer, som kan gennemføres i overensstemmelse med såvel forsamlingsforbuddet som sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand, kan gennemføres. Arrangementer, hvor publikum i det væsentlige sidder ned, er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Her gælder en øvre grænse for deltagere i arrangementet på 500 personer inklusiv personale, udøvende kunstnere mv. Der henvises til Kulturministeriets retningslinjer herfor.

(Opdateringen betyder, at følgende formulering ikke længere er gældende: Institutionerne bør undlade at gennemføre aktiviteter, der fremmer sammenstimling af mange mennesker, f.eks. foredrag, forestillinger, rundvisninger og arrangementer.)

Se også vores grafik med uddybende overblik retningslinjerne for plads, afstand og forsamlinger

Særligt relevante retningslinjer for museer
I tilgift til de generelle retningslinjer gælder en række særlige forholdsregler for specifikke institutionstyper. For museer gælder specifikt:

  • Institutionerne bør have særligt fokus på styring af gæstekapacitet, herunder indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige gæster baseret på institutionens størrelse og risikoen for sammenstimling.
  • Institutionerne bør have fokus på styring af gæstestrømme og i relevant omfang overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler, og der kan med fordel ske køstyring fx via nummersystem eller tydelig skiltning. Der bør være personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
  • Der bør overvejes onlinetidsbestilling og begrænsning af besøgsvarighed med henblik på at styre besøgsmængden, hvor dette er nødvendigt under hensyn til publikumsmængden.
  • Der bør udvises forsigtighed med genstande fx ”touch screens”, læringsmidler, udstillede genstande mv., der berøres af mange. Publikum bør have mulighed for at anvende håndsprit (70-85 % alkohol) både før og efter brugen. Alternativt bør sådanne genstande undgås.

Se alle retningslinjerne
”Retningslinjer for genåbning af museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg/akvarier, biblioteker, arkiver og lignende” ligger her på Kulturministeriets hjemmeside

Se desuden opdatering pr. 23. oktober vedr. krav om mundbind, som er gældende fra 29. oktober 2020 til 2. januar 2021. Bemærk, at kravet om mundbind pr. 7. december er forlænget til og med 28. februar 2021.

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

 

Publiceret:
25/05/2020