Chefnetværksmøde 2024

Chefnetværksmøde 2024

En række spændende museumsfaglige emner er på programmet til det årlige møde i chefnetværket. Mødet foregår i Middelfart den 15. og 16. januar 2024.

Programpunkter:

Kulturens analyseinstitut

Esben Danielsen blev i starten af 2023 ansat som direktør for det nye Kulturens Analyseinstitut. Instituttets opgave er at skaffe viden og analyser, som kan bidrage til at udvikle kunst- og kulturområdet. Noget der er blevet yderligere aktualiseret efter det faglige indspil til den politiske behandling af en ny museumsreform. Vi har bedt Esben kaste et kritisk blik på os i museumsverdenen; hvordan ser vores data, tal og analyser og brugen af dem ud?

ODM orienterer

Der er nok at tage fat på: Ikke mindst museumsreformen har fyldt – og fylder meget. ODM’s forperson Claus Kjeld Jensen redegør for seneste museumspolitiske nyt. Vi har inviteret kulturministeren til at deltage i årets møde – og venter spændt på hans svar om deltagelse og om hvornår. Desuden undervejs i denne blok et kort oplæg ved tidligere museumschef på Museum Østjylland, Jørgen Smidt-Jensen om status for museernes fælles forsikringsordning – og om hans deltagelse i ODM’s mentornetværk.

BEV*ARV projektet; resultater, anbefalinger og museernes brug af resultaterne

Cand.scient.cons. Signe Lillebæk

BEV*ARV-projektet har indsamlet data om bevaringsforholdene i alle museumsmagasiner for de 103 statsanerkendte og statslige museer. Til sammen har de 350 magasiner og et utal magasinrum der dækker tæt på 180.000 kvm. Hertil er der indsamlet klimadata for næsten halvdelen af magasinerne. Efter undersøgelserne har museerne modtaget individuelle magasinrapporter med opmærksomhedspunkter.

Vi vil vise undersøgelsens hovedresultater, hvilke særlige forhold vi mener er vigtige, og gøre rede for de anbefalinger der er sendt til Slots- og Kulturstyrelsen, der bestilte opgaven. Dertil vil vi drøfte hvordan museerne kan komme videre med at løfte opbevaringsforholdene på de magasiner der stadig sakker bagud – meget gerne i dialog med mødets deltagere.

Drøftelser af museumsfaglige spørgsmål i mindre grupper

Plads til gruppesnak inden for fire emner. Kort inden seminaret får du en invitation til at melde dig til en af grupperne:

  1. For de ikke-statsanerkendte institutioner. Det drøftes, om der er mulighed for at lave et særligt netværk for denne gruppe museer.
  2. Gruppe primært for kunstfaglige, hvor vi i fællesskab drøfter: repræsentation i ODMs bestyrelse; billedbrug, kunstneriske ophavsrettigheder og VISDA; diversitet samt honorering af kunstnere.
  3. Gruppesnak om arkæologi for museer med arkæologisk ansvarsområde. Hvilke udfordringer giver det at have en arkæologisk virksomhed i virksomheden? Hvilke værdier skaber det – og hvilken betydning har museumsreformen i forhold til det videre arbejde?
  4. I modsætning til de bygherrefinansierede arkæologiske udgravninger, skal undersøgelser og dokumentation i forbindelse med nyere tids arbejde med bygningskulturarven i udgangspunktet finansieres af museet selv. Samtidig er museets juridiske handlemuligheder begrænsede, når bygningskulturarven er truet. Hvor er udfordringerne størst både i forhold til lovgivning og økonomi, og hvad er muligheder og faldgruber, når vi gerne vil udvikle og sikre arbejdet med bygningskulturarven?

Fremtidens Museer

Kort før jul udkom bogen “Fremtidens Museer”, som er skrevet af Peter Thor Andersen fra Øhavsmuseet sammen med Line Bjerregaard Jessen med flere fra Seismonaut og støttet af Augustinusfonden. Bogen analyserer museernes udvikling i dette årtusind og kommer med bud på, hvordan museer kan blive mere økonomisk robuste og samfundsrelevante. Peter og Line præsenterer bogens hovedpointer og lægger op til debat med deltagerne om hovedtemaet: relevans og robusthed. Administrerende direktør Frank Rechendorff Møller, Augustinusfonden, giver sit besyv med om støtten til bogen – og om sine overvejelser om governance i museumsverdenen i den anledning.  

Museernes grønne omstilling

Projektleder Birgitte Kehler Holst og projekt- og kommunikationsmedarbejder Rasmus Bahnsen fra Museernes Grønne Akademi præsenterer det nye ’charter for grøn omstilling af danske museer’ og deler på den baggrund indsigter fra det forgangne års arbejde. Hør bl.a. hvorfor museumsledernes engagement er en helt afgørende komponent i museernes arbejde med den grønne omstilling. Dagen rundes af med en paneldiskussion, hvor charterunderskrivere – og administrerende direktør Frank Rechendorff Møller, Augustinusfonden – der finansierer Museernes Grønne Akademi, går i dialog om konkrete tilgange til reduktion af museernes CO2-udledninger. Herunder vil Frank Rechendorff Møller dele fondens overvejelser om, hvordan man overvejer at indtænke støtte til ESG og bæredygtighedsindsatser i det filantropiske arbejde på kunst- og kulturområdet

Download hele programmet her

Dato:

15. jan. - 16. jan. 2024

Sted:

Comwell Kongebrogaarden, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

Målgruppe:

Medlemmer af chefnetværket

Tilmeldingsfrist:

15/12/2023

Priser:

Eneværelse: 4.750,-

Delt dobbeltværelse: 4.450,-

Hele mødet uden overnatning inkl. forplejning: 3.750,-