Seminar: Det immaterielle husmuseum

Seminar: Det immaterielle husmuseum

Lys & lyd i fortolknings-, formidlings- og bevaringsperspektiv

Hvornår lagde du sidst mærke til lyde eller lys på et husmuseum, og skal det være noget man lægger mærke til? Hvilke potentialer ligger der fx i lysets forvandling af stemninger og rumlige oplevelser i husene og hvilke udfordringer kommer af solens nedbrydning og forandring af genstande og interiør? Og hvad med lyd? Hvordan indsamler, bevarer og formidler vi den lyd som knytter sig til husets historie, hvordan håndterer vi forstyrrende og invasive lyde, eller hvordan kan vi forstå lyden som sanseligt forbindelsespunkt mellem gæsterne og fortidens immaterielle fortællinger i formidlingen? Arbejdet med lys og lyd på husmuseer er fanget mellem kontrol og design, mellem bevaring og formidling, mellem indendørs og udendørs. På alle husmuseer er lys og lyd centrale uundgåelige elementer i stedernes identitet. Seminaret om ”Det immaterielle husmuseum” tager derfor fat på alle de ovenstående spørgsmål, gennem en række forsknings- eller praksisbaserede oplæg med udgangspunkt i danske museums-cases, samt åbne fælles diskussioner om emnerne.

Seminaret er organiseret af Netværk for Husmuseer, som er en organisation under ODM (organisationen danske museer). Netværket afholder årlige seminarer for at vidensdele og præsentere ny forskning, samt at revitalisere en væsentlig museumskategori med sine helt særegne udfordringer og potentialer.

Seminaret er støttet af C.L. Davids Fond og Samling.

Seminaret er for museumsfolk, forskere og studerende som fra forskellige perspektiver interesserer sig for husmuseer og deres særlige forhold og udfordringer

Er du ikke allerede medlem af ODM’s netværk for husmuseer, så kan du tilmelde dig her

Dato:

25. sep. 2024
10:00 - 16:30

Sted:

Det Kongelige Akademi, Holmen. Auditorium 6. Danneskiold-Samsøes Allé 53, 1435 København K

Målgruppe:

Medlemmer af Netværk for husmuseer

Tilmeldingsfrist:

18/09/2024

Priser:

Takket være støtte fra C.L. Davids Fond og Samling er seminaret gratis.

Dog er tilmelding nødvendig af hensyn til det praktiske.