SARA Basis for kunstmuseer

SARA Basis for kunstmuseer

På grundkurset ’SARA Basis’ bliver du introduceret til systemets opbygning og de grundlæggende registreringsprincipper. Du får praktisk erfaring med SARA, så du kan varetage basal registrering af genstande.

Kurset er målrettet kunstmuseer. Hvis du er tilknyttet et kulturhistorisk museum, kan du tilmelde dig kurset ’SARA Basis for kulturhistoriske museer’.

Indhold og temaer

SARA er det fællesmuseale registreringssystem for de kunst- og kulturhistoriske museer. Systemet er skabt til at kunne rumme registreringer for alle de statslige og statsanerkendte museer. Ved hjælp af SARA kan museerne søge i hinandens samlinger, og de kan stille deres data til rådighed for offentligheden.

På kurset lærer du at anvende de centrale dele af SARA som et nyttigt redskab til basal registrering i det daglige. Det er samtidig kursets formål at underbygge en god og ensartet registreringspraksis, så museerne sikres de bedst mulige betingelser for arbejdet med deres samlinger og de bedste forudsætninger for at dele data med hinanden på tværs af databasen.

Følgende emner gennemgås på kurset:
  • De overordnede principper for registrering
  • SARA’s opbygning
  • De vigtigste kataloger: Internt og eksternt katalog, person- og accessionskatalogerne
  • Grundregistrering af objekter
  • Tilknytning af billeder
  • Registrering af magasinplacering
  • Rettighedsniveauer
  • Hvor henter jeg hjælp?

Arbejdsform og forberedelse

Kurset veksler mellem introduktion til de forskellige emner og efterfølgende øvelser, hvor du arbejder selvstændigt i SARA. Du får udleveret opgaver på kurset, men du er også velkommen til at tage konkrete opgaver med fra dit eget museum.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ansatte eller frivillige på kunstmuseer, som skal varetage basale registreringsopgaver.

Kurset er for begyndere, der kun har lidt eller intet kendskab til, hvordan man registrerer, eller som har brug for grundlæggende viden om SARA’s opbygning og datastruktur. Kurset kan også bruges som genopfriskningskursus, hvis du aldrig for alvor er kommet i gang med at bruge SARA.

Det forventes, at du kan betjene en PC på almindeligt brugerniveau.

Underviser

Julie Foged Kristensen er uddannet cand.mag. i æstetik og kultur. Julie arbejder til daglig som kunsthistoriker på Statens Museum for Kunst, hvor hun varetager digitalisering og katalogisering i Den Kongelige Kobberstiksamling. Julie har tidligere arbejdet som registrator for Skagens Kunstmuseer og har stor erfaring med registrering og samlingsadministration.

Foto: Nordjyske Museer

Dato:

03. dec. 2024
09:30 - 17:00

Sted:

København

Målgruppe:

Ansatte eller frivillige på kunstmuseer, som skal varetage basale registreringsopgaver.

Underviser:

Julie Foged Kristensen

Julie Foged Kristensen

Tilmeldingsfrist:

03/11/2024

Priser:

DKK 1.950 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 2.925 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat til medlemmer ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.