Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde 2022

Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde 2022

Til alle tilmeldte vil der, når de ankommer til Munkebjerg Hotel, ligge navneskilte mm., men ikke hele programmet og deltagerlisten, da ODM gerne vil opfordre til, at I selv printer (eller sparer på papiret).

Prorammet findes i hele sin udstrækning på ODM’s hjemmeside. Ligesom deltagerlisterne og en “læs-let-udgave” med et oversigtligt program for alle faglige grupper.

Print her “kort oversigtsprogram” = “læs-let-udgrave” med et oversigteligt program for alle faglige grupper

ODM fremsender faktura for deltagelsen umiddelbart efter mødets afholdelse.

Lokaleoversigt

Se deltagerliste med alle deltagere

Busser

Se bustider

Fra Vejle Station går der busser til Munkebjerg Hotel kl 9.40 og 10.05 mandag den 14. november og retur tirsdag den 15. november fra Munkebjerg Hotel kl. 16.35 (PRÆCIS) til Vejle Station.

Organisationen Danske Museer har herved fornøjelsen af at indbyde til årets traditionsrige faglige orienteringsmøde.

Møderne har været afholdt kontinuerligt i mere end 50 år – og kun i 2020 måtte vi springe over pga. Corona. Orienteringsmødet har det overordnede mål at arbejde for at sikre netværk, faglig sparring og fælles referencer på tværs af den danske museumsverden, samtidig med at man i egen fagkreds har mulighed for at debattere påtrængende og væsentlige faglige forhold.

Mødet er et to dages fagligt effektivt seminar, i år fra mandag den 14. november kl. 10.00 og til tirsdag den 15. november 2022 kl. 16.30. I de dage vil Munkebjerg Hotel summe af liv i faggrupperne: forhistorisk arkæologi, middelalder/historisk arkæologi, nyere tids kulturhistorie, konserveringsgruppen, udstillingsgruppen, naturhistoriske gruppe og kunstfaglig gruppe.
Undervejs i forløbet vil der være et ”Museumsmarked” – hvor udvalgte leverandører præsenterer relevante produkter.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 4. oktober 2022. 

Vi forventer op mod 400 deltagere fra landets museer til begivenheden.

Dato:

15. nov. 2022

Sted:

Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Program:

J ProgramALLE

Tilmeldingsfrist:

14/10/2022 - 12:00

Priser: